Infraštruktúra

Paleta produktov od firmy Rittal siaha od samostatne stojacej serverovej skrine cez kompaktné výpočtové centrá a kompletné bezpečnostné miestnosti až po systémy monitorovania a systémové riešenia. Úplný prehľad všetkých produktov z oblasti infraštruktúry IT nájdete na nasledujúcich stranách.

Alle Produkte im Bereich IT-Infrastruktur