Na novú web stránku rittal.sk

Koncepcia EMK

Koncepcia EMK Rittal

Pre optimálnu elektromagnetickú kompatibilitu

Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia sú všade. Aj okolo skriňových rozvádzačov a skríň prístrojov.

Toto elektromagnetické okolie môže byť rušivým faktorom pre technické zariadenia. Okrem toho môžu prístroje samy počas prevádzky vytvárať elektromagnetické polia, ktoré môžu v okolí takisto viesť k poruchám alebo k celkovému zničeniu.

Tu získate informácie o:

Ďalšie informácie

Sieť EMV-Kompetenz-Netzwerk

Sme členmi siete EMV-Kompetenz-Netzwerk a na základe toho vám môžete sprostredkovať kompetentnú podporu, ktorá sa týka všetkých otázok o elektromagnetickej kompatibilite.

Tu nájdete prehľad o spolupráci odborníkov z rôznych podnikov, vzdelávacích organizácií, zväzov a vysokých škôl:

Sieť EMV-Kompetenz-Netzwerk (PDF)

Kontaktná osoba

Hovorte s nami – možno už dnes máme produkt, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám!

V prípade ďalších otázok k téme EMK sú vám k dispozícii experti firmy Rittal pre EMK.