Intenzívne elektromagnetické polia

Odtienenie proti mimoriadne intenzívnym elektromagnetickým rušivým poliam

Mimoriadne intenzívne rušivé polia vznikajú napríklad pri mikrovlnnom sušení, elektroiskrových zariadeniach a vo vysokofrekvenčnej zváracej technike. Tu často nepostačujú bežné štandardné skrine Rittal. Namiesto nich v tomto prípade odporúča firma Rittal skrine EMK.

Vysoký tieniaci účinok – takto sa to robí

Vonkajšie plochy skrine sa navzájom elektricky vodivo spájajú pomocou vodivého špeciálneho tesnenia celkom bez škár. Vnútorné plochy a okraje tesnenia zostávajú bez laku. Ochrana proti korózii sa docieľuje vrstvou hliník – zinok základného materiálu.

Každá skriňa je pri použití iba tak dobrá, ako bola upravená!

Pri výlomoch pre pohľadové plochy a klimatizáciu musí byť zohľadnené zachovanie tieniaceho účinku (odtienené kotúče, mriežky z drôteného pletiva, izolačné kabíny).

  • Tieniaci účinok sa zobrazuje takto:

    V schéme tlmenia tienenia sa oslabenie polí cez skriňu zapisuje v logaritmickej mierke nad frekvenciu.

  • 20 dB tlmenia tienenia zodpovedá oslabeniu o faktor 10
  • 40 dB tlmenia tienenia zodpovedá oslabeniu o faktor 100
  • 60 dB tlmenia tienenia zodpovedá oslabeniu o faktor 1000
  • atď.

Ďalšie informácie

Základom pre schémy sú merania tlmenia tienenia, ktoré boli vykonané v súlade so skúšobnými predpismi (EN 61000-5-7, VG 95 373, časť 15).

Tu nájdete ďalšie schémy tlmenia tienenia na stiahnutie vo formáte PDF