Povrchy Plus

Rozšírená skúšobná metóda firmy Rittal

Pomocou rozšírenej skúšobnej metódy – ochrana povrchov Plus – sa kontrolujú materiály na úrovni systému. T. z. kompletný produkt, nie iba samostatná časť, podlieha v príslušnom spektre použitia skúšobnej metóde.

 • Sú v tom zahrnuté vplyvy geometrie
 • Skúška s reálnymi skúšobnými médiami
 • Optimálny výber materiálu a kombinácie
 • Skúšobná metóda pri ochrane proti korózii (orientovaná na komponenty a konštrukciu)

 

Závislosť korózie od miestnych podmienok prostredia, napr. miery korózie pri nízko legovanej oceli:

  Stredné miery korózie v µm/rok
  Severné more Stredozemné more Perzský záliv
Atmosféra 50 – 70    
Zóna so striekajúcou vodou 140 140 190
Zóna so striedavým ponorom 80 50 50
Zóna s nízkym stavom vody 210 160 130
Zóna s trvalým ponorom 30 40 40
Morské dno 20    
 • Skúšobná metóda pri ochrana proti korózii

  • Podľa bežných predpisov, napr. EN, IEC, ASTM

  Výhoda: Rovnaká miera, porovnateľné
  Nevýhoda: Orientácia čisto na komponenty (napr. iba plechy)

 • Rozšírená skúšobná metóda (Rittal)

  • Skúška na úrovni systému (kompletný produkt namiesto iba samostatných dielov)
  • Skúšajú sa aj vplyvy geometrie (okraje, medzery...)
  • Skúška s reálnymi skúšobnými médiami

  Výhoda: Orientácia na prax, optimálny výber materiálu a kombinácie v príslušnom spektre použitia (povlakovaná oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, zinok)

 • Konštruktívna ochrana proti korózii

  • Zabránenie a utesnenie medzier
  • Vhodné párovanie materiálov
  • Možnosť organickej vrstvy