RiNano

Inovatívna ochrana povrchu

 • Príroda je pre nás vzorom (lotosový efekt)

  V Ázii je rastlina lotos náboženským symbolom čistoty. Voda sa mení na guľôčky, ktoré z povrchu stekajú dole a berú so sebou aj nečistoty – na rastline nezostáva priľnutý žiaden prach. Toto sa deje pomocou nanočastíc: Maličké papily odrážajú vodu. V nanotechnológii tak funguje samočistiaca keramika. Materiály s vrstvou nanočastíc disponujú špeciálnymi vlastnosťami: Na výrobu okuliarových skiel odolných proti škrabancom sa na povrch nanášajú nanočastice. Takéto sklá je možné čistiť aj oceľovou vlnou a nevytvoria sa na nich žiadne škrabance. Pritom sú tieto častice také malé, že nedokážu svetlo ani ohnúť, ani zlomiť, ale ho bez prekážky prepúšťajú.

 • Ako to funguje?

  Nanovrstvy pozostávajú z nanočastíc s komponentmi, ktoré povrch pevne spoja a spolu s ostatnými komponentmi vytvoria požadovaný efekt. Tieto častice sa počas nanášania inteligentne zoraďujú: Spájacie komponenty smerujú k povrchu, nepriľnavé komponenty smerujú k vzduchu. Pri tejto „samoorganizácii“ sa vytvára veľmi tenká vrstva podobná sklu, ktorá s povrchom vytvorí homogénne spojenie a zaručí extrémnu odolnosť. Takto je povrch chránený aj pred agresívnymi poveternostnými vplyvmi. Tento typ nanolakovania sa používa aj pri chladiacich jednotkách skriňových rozvádzačov Rittal (skvapalnený povrch).

 • Nanotechnológia – z vízie sa stal produkt

  Nanotechnológia sa sériovo používa v klimatizačných prístrojoch skriňových rozvádzačov. Kondenzátory chladiacich jednotiek TopTherm sú opatrené nanolakom. Tento pozostáva z nanočastíc z keramiky, ktoré kondenzátory opatria vrstvou odpudzujúcou nečistoty. Vzniká trvalé zapečatenie pórov. Cudzie látky tak nemôžu priľnúť a vlastnosti povrchu zostávajú zachované. V „špinavých“ prostrediach je tak možné značne predĺžiť údržbové intervaly. Inovatívna predúprava pomocou nanotechnológie ponúka výhody, ktoré je možné v pravom slova zmysle vidieť.

 • Nanotechnológia v predúprave laku

  Firma Rittal ako vedúci výrobca skriňových rozvádzačov na svete vsadil aj pri predúprave laku na technológiu, ktorá zaručuje optimálny výkon až do najmenšieho detailu: nanotechnológiu. Inovatívna predúprava pomocou nanotechnológie ponúka výhody, ktoré je možné v pravom slova zmysle vidieť:

  Vysoká kvalita

  • Značne zlepšená ochrana proti korózii vďaka uzatvorenej, anorganickej vrstve s vysokou hustotou, v ktorej sa nachádzajú nanočastice
  • Optimálna priľnavosť laku z dôvodu zväčšeného povrchu

  Vysoká únosnosť životného prostredia

  • Bez fosfátov, rozpúšťadiel a toxických ťažkých kovov
  • Nižšia spotreba energie, pretože pri nanášaní nie je potrebné žiadne nahrievanie

  Dlhšia životnosť

  • Dlhodobo lepšie chránené prístroje
  • Značne znížené náklady na údržbu

  Nanokeramická vrstva povrchov našich produktov nahrádza bežné železité fosfátovanie.

  Ako ozajstná inovácia techniky opracovania povrchov je táto predúprava vhodná na použitie na oceľových, zinkovaných a hliníkových povrchoch. Umožňuje nanajvýš rovnomerné nanášanie so značne zlepšenou ochranou lakovaných povrchov proti korózii.