Ochrana povrchu – dodatočná úprava

Dodatočná úprava

Možnosť prelakovania základného laku, príp. nanášanie prášku:

Naše skrine je možné po dôkladnom vyčistení prelakovať. Na to sú vhodné laky DD, jedno- a dvojzložkové laky, opravné laky na automobily, práškové laky, laky na báze vody a nitrolaky.

V prípade pochybností je potrebné vykonať test znášanlivosti. Pri úprave dodržiavajte upozornenia od výrobcov laku.

Na želanie sú možné nasledujúce špeciálne vrstvy:

  • Tropická vrstva
    Pre vysokú odolnosť proti korózii v teplých a vlhkých klímach, aj pri použití vo vonkajšom prostredí a dlhodobom použití.
  • Chemické lakovanie
    Pre najlepšiu rezistenciu proti anorganickým a organickým látkam, aká sa dá dosiahnuť pomocou lakov.