Kontrolný znak

Mnohé produkty Rittal disponujú medzinárodne uznanými certifikátmi a povoleniami. Následne ponúkame krátky prehľad o označeniach povolení a certifikátov a o ich význame.

 • UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark

  Produkty, ktoré boli preskúšané a povolené pre USA (napr. chladiace a klimatizačné prístroje Rittal atď.)

 • CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark

  Produkty, ktoré boli preskúšané a povolené pre Kanadu (napr. chladiace a klimatizačné prístroje Rittal atď.)

 • CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark

  Kombinovaný znak – produkty, ktoré sú preskúšané a povolené pre USA a Kanadu

 • CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Mark

  Produkty, ktoré sú preskúšané a povolené pre Kanadu

 • CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Mark

  Produkty, ktoré sú preskúšané a povolené pre Kanadu

 • CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Components

  Kombinovaný znak – produkty, ktoré sú preskúšané a povolené pre USA a Kanadu

 • CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Components

  Kombinovaný znak – produkty, ktoré sú preskúšané a povolené pre USA a Kanadu

 • CSA – Canadian Standards Association (Kanada)

  Produkty, ktoré boli preskúšané a povolené pre Kanadu (napr. skrine Rittal)

 • CSA – Canadian Standards Association (Kanada)

  Produkty, ktoré boli pre americký trh preskúšané a povolené NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory)

 • CSA – Canadian Standards Association (Kanada)

  Produkty, ktoré boli pre americký trh a Kanadu preskúšané a povolené NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory)

 • VDE – Zväz nemeckých elektrotechnikov (Nemecko)

  Kontrolný znak súčiastok (napr. skrine Rittal sú preskúšané a certifikované od VDE ako typovo preskúšané prázdne skrine)

 • VDE – Zväz nemeckých elektrotechnikov (Nemecko)

  Kontrolný znak pre prístroje a inštalačný materiál

 • VDE – Zväz nemeckých elektrotechnikov (Nemecko)

  EMK – kontrolný znak (napr. skrine HF Rittal)

 • TÜV – úrad pre technický dozor

  Kontrolný znak servisu produktu (napr. skrine Rittal sú preskúšané a certifikované od TÜV ako typovo preskúšané prázdne skrine)

 • TÜV NORD GS – preskúšaná bezpečnosť

  Tento kontrolný znak platí iba v spojení so znakom kontrolného miesta (napr. RWTÜV-GS; VDE-GS atď.)

 • TÜV NORD – preskúšaný konštrukčný vzor

  Kontrolný znak pre konštrukčný vzor

 • EX – označenie pre prevádzkové prostriedky s osvedčením skúšobného miesta

  Rittal EX skrine boli povolené PTB v Braunschweig. Potvrdenie PTB je uznávané vo všetkých členských štátoch CENELEC.

 • GL – Germanischer Lloyd (Nemecko)

  Kontrolný znak lodného registra pre neobmedzené použitie v rámci stavebných predpisov Germanischen Lloyd

 • LR – Lloyds Register of Shipping (Veľká Británia)

  Kontrolný znak lodného registra

 • DNV – Det Norske Veritas (Nórsko)

  Kontrolný znak lodného registra

 • MRS – Russian Maritim Register of Shipping (Rusko)

  Kontrolný znak lodného registra

 • BV – Bureau Veritas (Francúzsko)

  Kontrolný znak lodného registra

 • GOST – R (Rusko)

  Označenie konformity povinnej certifikácie pre ruský trh

 • CE – Communauté Européen (Európska únia)

  Označenie, že produkt zodpovedá bezpečnostným požiadavkám EÚ.

 • ESSA – European Security Systems Association e.V.

  ECBS – European Certification Body Security