Stupne krytia NEMA

National Electrical Manufacturers Association

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) je normovacia organizácia vo Washingtone, v USA, ktorá zverejňuje rad technických štandardov, sama ale produkty neskúša ani necertifikuje.

Nasledujúca klasifikácia NEMA popisuje zásadne ochranu osôb proti neúmyselnému dotyku s predmetmi vystrojenia, ako aj ochranu pred vonkajšími vplyvmi na skriňový rozvádzač.

Stupeň krytia Vysvetlenie
NEMA 1 Vnútorná inštalácia, ochrana pred padajúcou nečistotou
NEMA 2 Vnútorná inštalácia, ochrana pred padajúcou nečistotou a kvapkajúcou vodou
NEMA 3 Vonkajšia inštalácia, ochrana pred dažďom, dažďom so snehom a vetrom poháňaným prachom; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 3R Vonkajšia inštalácia, ochrana pred dažďom, dažďom so snehom; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 3S Vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, ochrana pred dažďom, dažďom so snehom a vetrom poháňaným prachom; okrem toho zostávajú externé mechanizmy napriek usadeninám ľadu pripravené na prevádzku
NEMA 4 Vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, ochrana pred vetrom poháňaným prachom a dažďom, striekajúcou vodou a prúdom vody; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 4X Vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, ochrana pred vetrom poháňaným prachom a dažďom, striekajúcou vodou a koróziou; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 5 Vnútorná inštalácia, ochrana pred padajúcou nečistotou, usadzujúcim sa prachom, ktorý sa nachádza vo vzduchu, ako aj kvapkajúcimi, nekorozívnymi kvapalinami
NEMA 6 Vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, ochrana pred padajúcou nečistotou, prúdom vody a vodou, ktorá sa vyskytuje z dôvodu príležitostného, čiastočného ponorenia pri určitej hĺbke; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 6P Vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, ochrana pred striekajúcou vodou a vodou, ktorá sa vyskytuje z dôvodu príležitostného, čiastočného ponorenia pri určitej hĺbke; okrem toho ochrana pred poškodením pri tvorení ľadu na vonkajšej časti skrine
NEMA 12 Vnútorná inštalácia, ochrana pred padajúcou nečistotou, víriacim sa prachom, ako aj kvapkajúcimi, nekorozívnymi kvapalinami
NEMA 13 Vnútorná inštalácia, ochrana pred prachom, padajúcou špinou, striekajúcou vodou a olejom, ako aj pred nehrdzavejúcimi chladivami

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o NEMA nájdete na stránke www.nema.org