Informácia o situácii v súvislosti s nákazou Corona vírusom.

2020-03-23.

Nákaza uvedeným vírusom sa momentálne rozširuje po celom svete. Rittal jedná konzekventne tak, aby zabezpečil naďalej výbornú dostupnosť produktov a súčasne aby prispel k spomaleniu šírenia nákazy. V Nemecku aj v iných krajinách Európy dodržujeme všetky nariadenia oblastných orgánov.

Dodržiavanie dodacích termínov je pre nás prioritou a tešíme sa, že sme ešte schopní presne dodávať. Vo výrobe aj v logistike sú už isté obmedzenia, ktoré sa nám darilo dosiaľ vyrovnávať.

Naše vedenie vyhodnocuje aktuálnu situáciu na dennej báze. Robíme komplexné opatrenia na zabezpečenie aj ďalšieho presného dodávania. Zvyšujeme takisto skladové zásoby a organizujeme prevoz z iných regiónov.

Takisto prirodzene pracujeme svojím dielom na znižovaní rýchlosti šírenia nákazy. Zostrili sme všetky preventívne a hygienické opatrenia a tieto prispôsobujeme aktuálnej situácii. Zriadili sme aj oznamovací reťazec, ktorý už v prípade podozrenia zafunguje.

V dcérskych firmách a v lokalitách výroby vykonávame v prípade potreby ešte ďalšie lokálne opatrenia na podporu obmedzenia šírenia vírusu.

Postarali sme sa o to, aby na kľúčových miestach pre našich zákazníkov boli k dispozícii ľudia, s ktorými sa dá komunikovať aj keď sú v domácej práci (home office). Namiesto osobných stretnutí organizujeme telefonické a videokonferencie. Naši technici – servisní a technickí poradcovia sú Vám k dispozícii naďalej ako obyčajne.

Naša logistika spracováva objednávky ako obyčajne a dá sa s nami komunikovať bežným spôsobom.

Máte otázky?

Spýtajte sa nás napríklad na našich mobilných telefónnych číslach.

Stav z 23.3.2020