ประหยัดกว่า
ด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี

RITTAL EDGE DATA CENTER

บอกลาไปได้เลย

กับห้องเซิร์ฟเวอร์, ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ แบบเดิมๆ ไม่จำเป็นต้องสร้างห้อง หรือติดตั้งแอร์แบบเดิมๆ ก็สามารถมี Data center ได้ เพิ่มทางเลือกใหม่ในการลงทุน Data Center ที่ง่าย, รวดเร็ว และคุ้มค่า ง่ายต่อการขยาย การเพิ่ม หรือหรือการลด ของอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องลงทุนเผื่ออนาคต หากยังไม่ได้ใช้งาน ( Pay-as-you-grow )

ประหยัด
พลังงานมากขึ้น กว่าเดิม 34%

ด้วยระบบทำความเย็น แบบ Hybrid ทำความเย็นให้กับอุปกรณ์ภายในตู้อย่างสม่ำเสมอ

ลดพื้นที่ติดตั้งมากกว่า 50%
ประหยัดค่าใช้จ่ายละพลังงาน

เนื่องด้วยไม่จำเป็นต้องการพื้นที่ในการติดตั้งเยอะ เมื่อเทียบกับระบบเดิม

ประหยัด พื้นที่มากขึ้น

กว่าเดิมกว่า 50% เนื่องด้วยไม่จำเป็นต้องการพื้นที่ในการติดตั้งเยอะ เมื่อเทียบกับระบบเดิม

ประหยัด เวลามากขึ้น

สำเร็จรูป สามารถ pre-config ก่อนนำมาติดตั้งพื้นที่หน้างาน ซ่อมบำรุงน้อยลง ลดเวลาที่ไม่จำเป็น

ปลอดภัย มากขึ้น

ด้วยระบบแจ้งเตือน สภาวะการทำงาน ระบบการเข้าถึง, ระบบการทำงานฉุกเฉิน และระบบดับเพลิงภายในตู้

ขนาด 1.7KW

รองรับสำหรับอุปกรณ์ ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ที่ไม่มากนักเหมาะสำหรับตามสาขา หรือ SME ขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง การย้ายหรือเปลี่ยนที่รวมไปถึงการดูแลรักษา ไม่จำเป็นต้องมีคนดูแลประจำ

ขนาด 3.0KW

รองรับสำหรับอุปกรณ์ ขนาดเล็ก-กลาง สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับตามสาขา หรือ SME ขนาดเล็ก - ขนาดกลาง ง่ายต่อการติดตั้ง การย้ายหรือเปลี่ยนที่ สามารถขยายหรือติดตั้งได้มากกว่า 1 ชุด โดยชุด Baying

ขนาด 3.0KW

รองรับสำหรับอุปกรณ์ ขนาดกลาง สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับตามสาขา หรือ SME ขนาดกลาง ง่ายต่อการติดตั้ง การย้ายหรือเปลี่ยนที่ สามารถขยายหรือติดตั้งได้มากกว่า 1 ชุด โดยชุด Baying

ขนาด 6.5KW

รองรับสำหรับอุปกรณ์ ขนาดกลาง-ใหญ่ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับสำนักงานใหญ่ หรือ SME ขนาดกลาง-ใหญ่ สามารถขยายหรือติดตั้งได้มากกว่า 1 ชุด โดยชุด Baying รองรับการทำ Redundant เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์

ขนาด 12KW

รองรับสำหรับอุปกรณ์ ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับสำนักงานใหญ่ หรือ SME ขนาดกลาง-ใหญ่ สามารถขยายหรือติดตั้งได้มากกว่า 1 ชุด โดยชุด Baying รองรับการทำ Redundant เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์

Edge Data Center

Smart เปี่ยมไปด้วยระบบอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบและวัดค่าต่างๆ Secure ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการเข้าถึง และระบบดับเพลิงก่อนเกิดเพลิงไหม้ Small พื้นที่ติดตั้งน้อย สะดวกในการติดตั้งหรือการย้าย Scalability การลด หรือการเพิ่ม ทำโดยง่ายดายไม่ยุ่งยากอีกต่อไป Saving ประหยัดทั้งพลังงาน เวลาในการติดตั้ง พื้นที่ในการติดตั้ง

Contact

Any questions about Rittal Edge Data Center? Then get in touch. We'll be only too happy to help you with any questions about Rittal Edge Data Center enclosures.


Thank you for your inquiry.

We will contact you shortly.