"Blue e+" iklim kontrol soğutma üniteleri

Yeni "Blue e+" iklim kontrol çözümleri çıktı! – Değiştirmeye değer. Şimdi değiştirin!

Ayrıntılı bilgi

  • Çevre havası ile soğutma Çevre havası ile soğutmalı cihazlar ısı yüklerini son derece ekonomik şekilde tahliye etmek için uygundur. Ön koşul: Nispeten temiz ortam havası, istenen pano iç sıcaklığının altında olan sıcaklıklar. Çevre havası ile soğutma
  • Soğutma cihazları Soğutma cihazlarıyla pano iç sıcaklığı, ortam havasından bağımsız olan sabit bir seviyede tutulur. Hava iletimi bireysel gereksinimleri karşılar. Birbirinden ayrı iki devre sayesinde panoya toz girmez. Soğutma cihazları
  • Sıvı soğutma sistemi Etkin sıvı soğutma sistemleri yüksek bir soğutma yükünün söz konusu olduğu yerlerde kullanılır, ör. proses ve makine soğutması veya kayıp gücün panolardan hava/su ısı eşanjörü vasıtasıyla atılması gibi. Sıvı soğutma sistemi
  • IT soğutma Rittal klima konseptleri münferit rafların soğutulmasından komple bilgi işlem merkezlerinin soğutulmasına kadar tüm yelpazeyi kapsar. Burada ön planda tutulan güvenlik ve verimliliktir. IT soğutma
  • Pano ısıtma Isıtıcılar her zaman doğru ısıtma gücünün mevcut olmasını sağlar ve böylece özellikle dış kullanımda kondens suyu oluşumunu önler. Pano ısıtma
  • İklimlendirme aksesuarları Mükemmel koordine edilmiş bileşenler, klima kontrolünü özel gereksinimlerinize göre özelleştirmenizi sağlar. Klima bileşenlerinin verimliliği ve güvenilirliği; izleme, kontrol ve özgün hava yönlendirmesi yoluyla da artırılabilir. İklimlendirme aksesuarları