Gıda ve keyif verici madde sanayi

Hijyen gıda üretimi

"Rittal – The System." neyi ifade ediyor: Gıda sanayisinde hijyen kurallarına uygun üretim için her ayrıntısı düşünülmüş sistem çözümleridir.

Özellikle açık proseslerde, contaların temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklılığının önemli olduğu yerlerde, imalat tesisinde optimize edilmiş kumanda panoları, terminal kutuları ve kontrol panelleri bulunması olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

 • Planlama ve Mühendislik

  • Planlama, konstrüksiyon ve imalat süreçlerinde asgari zorluk
  • Özel HD panelleri kullanılması sayesinde en sıkı hijyen direktiflerine dahi sorunsuzca uyulur
  • Seri çözümler ile planlama yapılması sayesinde maliyet ve zaman açısından önemli ölçüde avantajlar elde edilmesi

 • Ürünler

  • Tavan bölümü 30° kadar öne eğimlidir
  • İçte kalan menteşeler
  • Boşluksuz silikon contalar; daha dayanıklı ve kolayca değiştirilebilir
  • Terminal kutuları çepeçevre 3° eğimlidir
  • Panellerin arkası dahil, kusursuz temizlik için duvar mesafe tutucuları
  • Kablo rakorları ve dışta kalan, vida dişsiz seviye ayar ayakları

 • Standartlara ve yönetmeliklere uyulması

  • 2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği
  • AB 852/2004 sayılı düzenleme
  • Avrupa standartları, örneğin EHEDG
  • IFS, BRC için denetleme ve sertifikasyon