Küresel Kaynak Kullanımı

"Hedefimiz, tedarikçilerimiz ile iş ortaklığı temelinde, uzun vadeli bir iş ilişkisi kurmaktır. Bunun ön koşulu; kalite, teslimat hizmeti, fiyat ve optimum sorun çözme konularındaki rekabettir."

Rittal şirketinin yedinci temel ilkesinde aynen bu ifadeler yer alıyor; bu temel ilke, kürsel kaynak kullanımı faaliyetlerimizde bize ışık tutuyor. Fiyatlar, kalite, temin edilebilirlik ve inovasyon konularında optimumu yakalamak için büyük çaba harcıyoruz. Ve bunu, Ar-Ge, kalite yönetimi ve üretim konularında sürekli ve yoğun bir şekilde dahili iş ortakları ile birlikte çalışarak ve aynı şekilde harici iş ortakları ile, yani tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak sağlıyoruz.

İndirmeler

Satın alma koşulları
Almanca İngilizce

AEO Emniyet Beyanı
Almanca İngilizce

Davranış Kuralları
Almanca İngilizce

Conflict Minerals
Statement Dodd-Frank Act: US Conflict Minerals Law / EU-Initiative
Almanca İngilizce