Tarihçe

Kilometre Taşları

Piyasa liderliğine giden yol

Innovation Made in Germany – 60'llı yıllar

 • 1961: Seri kumanda panosunun keşfi: AE, (Allererste = İlk gözde); Rittal şirketinin kuruluşu
 • 1964: Rittal şirketinin ilk yurt dışı temsilciliğinin Hollanda'da faaliyete başlaması
 • 1969: RS tipi büyük panoların üretimine başlanması

Hızlı şekilde uluslararası haline gelme dönemi – 70'li yıllar

 • 1971: Rittal'in ilk yan şirketinin İsveç'te faaliyete başlaması
 • 1974: Friedhelm Loh'nun genel müdürlüğü devralması
 • 1977: Şİrket merkezinin Herborn'a taşınması
 • 1979: Avrupa genelinde başka yan şirketlerin kurulması

Deniz aşırı büyüme dönemi – 80'li yıllar

 • 1982: Ürün gamına güç dağıtımı ürün grubun dahil olması
 • 1982: ABD'de, kendi üretim tesisleri olan Rittal kardeş şirketinin kurulması
 • 1983: Ürün gamına iklimlendirme ürün grubun dahil olması
 • 1984: İngiltere'de şirketin kendi üretim tesislerinin faaliyete başlaması
 • 1985: Yeni PS 4000 serisi kumanda panosunun piyasaya sunulması – Üç yıl içerisinde dünya çapında bir standart haline gelmiştir
 • 1988: Geleceğin piyasası olan IT piyasasına yeni ürün serileri ile giriş yapılması

Büyük kalite atağı – 90'lı yıllar

 • 1991: Yeni eyaletlere açılma faaliyetleri, Bad Köstritz'te sevkiyat merkezinin faaliyete geçmesi
 • 1993: Doğu Avrupa'ya ve Asya'ya doğru büyümenin başlaması
 • 1994: ISO 9001 ve 1997 sertifikalarının alınması: ISO 14001
 • 1997: Haiger'de modern bir sevkiyat deposu
 • 1999: TS 8 kumanda panosu plaformunun piyasaya sunulması

Dünya genelinde geçerli standartlar – Yeni Millennium

 • 2004: Bilgi işlem merkezlerine yönelik yeni sistem çözümü RimatriX5
 • 2007: Rittal Service International hizmetinin devreye sokulması
 • 2008: TS 8 sistem platformu temelinde; danışmanlık hizmetlerinin "Rittal – The System." adı altında bir araya getirilmesi.
 • 2011: Firmanın 50. yıldönümü; TS 8 dünya çapında bir standart haline gelmiştir, dünya genelindeki kullanım miktarı 7,7 milyonu aşmıştır