Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Systemuppbyggnad - ingen håltagning

Montaget av skensystemet i kapslingen sker
snabbt och enkelt i tre steg:

1 2 3
1

Samlingsskenehållare och bottenprofil

 • För samlingsskenor med måtten 40x10- till 60-120x10 mm
 • Skenhållaren kan kompletteras med beröringsskyddsraster och fortfarande kompletteras med produkter
 • Bottenprofil för bakre beröringsskydd av skensystemet
 • I samband med bottenprofilen får man ett optimalt beröringsskydd
 • Bottenprofiler förberedda för installation, kapad i längder som passar VX25 kapslingar, 600 mm till 800 mm bredd.
2

Beröringsskydd

 • Beröringsskyddsmodul upp till IP 2XB
 • Integrerad samlingsskeneavskärmning för förebyggande av ljusbågsfel
 • Säker placering av de påbyggnadsbara komponenterna genom centrering
 • Nytt kontaktsystem möjliggör påbyggnad av komponenter genom beröringsraster
 • Snabbt montage av komponenter utan demontage av beröringsskydd
3

VX25 Integration

Installation av 185 mm systemet är snabbt och enkelt i 3 steg:

 1. Systembefestigung im Schrank positionieren
 2. Fäst skensystemet
 3. Snäpp på beröringsskyddet