Poklopac TS rastavljača (američka verzija)

    Poklopac TS rastavljača (američka verzija)
    Poklopac TS rastavljača (američka verzija)

    Poklopac rastavljača TS (verzija SAD), prema propisima u SAD-u, samo u kombinaciji s aktivacijskom polugom za glavnu sklopku.
    Go to web special
Model No. Width Height Depth
TS 8950.060 125 mm 2000 mm 600 mm
TS 8950.050 125 mm 2000 mm 500 mm
TS 8950.840 125 mm 1800 mm 400 mm
TS 8950.850 125 mm 1800 mm 500 mm
+
[X] Close

Required