Brtveni moduli

    Brtveni moduli

    Za zabrtvljivanje kabela i vodova u kombinaciji s brtvenim okvirom.
Model No. Design Cable diameter min. Cable diameter max.
SZ 2400.920 Sealing modules 20 x 20 mm 4 mm 6 mm
SZ 2400.940 Sealing modules 40 x 40 mm 9 mm 12 mm
SZ 2400.930 Sealing modules 20 x 20 mm 6 mm 9 mm
SZ 2400.950 Sealing modules 40 x 40 mm 12 mm 16 mm
SZ 2400.970 Sealing modules 20 x 20 mm
SZ 2400.960 Sealing modules 40 x 40 mm
+
[X] Close

Required