Ranžirni panel Ranžirni panel s usmjerivačima kabela

    Ranžirni panel Ranžirni panel s usmjerivačima kabela
    Ranžirni panel Ranžirni panel s usmjerivačima kabela

    Za vodoravno razvrstavanje patch kabela s prečkicama za kabele, omogućava ugodnu modifikaciju i proširenje kabela otvaranjem pojedinačnih prečkica.
Model No. Height
DK 5502.225 1 U
DK 7257.050 1 U
+
[X] Close

Required