Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Systemet - enkelt og sikkert

Det nye skinnesystemet med 185 mm senteravstand tilbyr med hensyn til økonomiske aspekter og krav i hht IEC 61439-1 ideelle forutsetninger for en kompakt, sikker systemdesign for strømfordelinger.

Fordeler med det nye systemet VX25 Ri4Power 185 mm i detalj: