Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Odkryj

VX25 Ri4Power

Nowy system rozdziału mocy dla VX25

The System. – po prostu bezpieczny

Nowy system szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz wymagań aktualnej normy IEC 61439-1, stwarza idealne warunki do konstruowania kompaktowych i bezpiecznych systemów rozdziału mocy.

Zalety nowego VX25 Ri4Power 185 mm w szczegółach: