Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Komponenty bezpiecznikowe – do wszelkich zastosowań

Nowa technologia listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH bazuje na osobnym
prowadzeniu powietrza do odprowadzania ciepła oraz gazów przełączania.

1
1

Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH rozm. 00 do 3

  • Warianty z możliwością łączenia 1- lub 3-biegunowego
  • Symetryczna konstrukcja do odprowadzania przewodów górą i dołem
  • Opcjonalna integracja przekładników prądowych
  • Wersje z kontrolą i bez kontroli wkładki bezpiecznikowej
  • Samozamykające się otwory kontrolne napięcia
  • Możliwość wielokrotnego plombowania i zamykania na kłódkę
  • Osłona zacisków z zawiasami
  • Rozszerzenie przestrzeni przyłączeniowych z możliwością kaskadowania
  • Łatwa przebudowa przyłączy wtykowych lub śrubowych