E-kutija EB

    E-kutija EB

    Lakirano kućište s vratima i montažnom pločom od čeličnog lima. Stupanj zaštite IP 66.


Model No. Width Height Depth
EB 1556.500 300 mm 400 mm 120 mm
EB 1577.500 300 mm 400 mm 155 mm
EB 1578.500 300 mm 600 mm 155 mm
EB 1579.500 300 mm 800 mm 155 mm
EB 1548.500 150 mm 300 mm 120 mm
EB 1554.500 200 mm 300 mm 120 mm
EB 1550.500 200 mm 400 mm 120 mm
EB 1546.500 200 mm 200 mm 80 mm
EB 1549.500 200 mm 200 mm 120 mm
EB 1555.500 300 mm 300 mm 120 mm
EB 1547.500 200 mm 400 mm 80 mm
EB 1551.500 150 mm 150 mm 80 mm
EB 1552.500 200 mm 300 mm 80 mm
EB 1557.500 200 mm 500 mm 120 mm
+
[X] Close

Required