Kompaktni rasklopni ormari AE

    Kompaktni rasklopni ormari AE

    Kućište s vratima od čeličnog lima, lakirano s montažnom pločom i prirubničkom pločom na dnu. Stupanj zaštite IP 66.


Model No. Width Height Depth Doors
AE 1035.500 200 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1110.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
AE 1055.500 800 mm 600 mm 300 mm 1
AE 1045.500 400 mm 500 mm 210 mm 1
AE 1054.500 600 mm 600 mm 250 mm 1
AE 1180.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
AE 1213.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
AE 1280.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
AE 1339.500 600 mm 380 mm 350 mm 1
AE 1030.500 380 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1057.500 500 mm 700 mm 250 mm 1
AE 1060.500 600 mm 600 mm 210 mm 1
AE 1077.500 760 mm 760 mm 210 mm 1
AE 1031.500 380 mm 300 mm 210 mm 1
AE 1032.500 200 mm 300 mm 120 mm 1
AE 1076.500 600 mm 760 mm 210 mm 1
AE 1090.500 600 mm 1000 mm 250 mm 1
AE 1114.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
AE 1338.500 380 mm 600 mm 350 mm 1
AE 1100.500 1000 mm 760 mm 210 mm 2
AE 1260.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
AE 1036.500 300 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1058.500 600 mm 800 mm 250 mm 1
AE 1350.500 500 mm 500 mm 300 mm 1
AE 1073.500 760 mm 760 mm 300 mm 1
AE 1034.500 300 mm 400 mm 210 mm 1
AE 1050.500 500 mm 500 mm 210 mm 1
AE 1360.500 600 mm 600 mm 350 mm 1
AE 1130.500 1000 mm 760 mm 300 mm 2
AE 1039.500 600 mm 380 mm 210 mm 1
AE 1033.500 300 mm 300 mm 210 mm 1
AE 1037.500 400 mm 800 mm 300 mm 1
AE 1038.500 380 mm 600 mm 210 mm 1
AE 1380.500 380 mm 380 mm 210 mm 1
AE 1376.500 600 mm 760 mm 350 mm 1
+
[X] Close

Required