Kompaktni sistemski ormarići CM

    Kompaktni sistemski ormarići CM

    Kućište s vratima od čeličnog lima, lakirano, otvorenog dna za prihvat podnih limova. Stupanj zaštite IP 55.
Model No. Width Height Depth Doors
CM 5116.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5123.500 1200 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5122.500 1000 mm 1400 mm 400 mm 2
CM 5117.500 800 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5121.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
CM 5113.500 600 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5115.500 800 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
CM 5114.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
CM 5120.500 1000 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5112.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5111.500 600 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5118.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
CM 5119.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
+
[X] Close

Required