Provodnica utikača, mala

    Provodnica utikača, mala

    Za predkonfekcionirane kabele s utikačem, primjenjivo za materijal debljine do 4 mm, s kabelskim spojnicama za vlačno rasterećenje konfekcioniranih kabela.
Model No. Cable entries Cable diameter min. Cable diameter max.
SZ 2400.300 2 6 mm 8 mm
SZ 2400.500 3 4 mm 6 mm
+
[X] Close

Required