Power Engineering

Na jednoduchú konfiguráciu nízkonapäťových systémov Ri4Power

 • Rýchle a jednoduché plánovanie spínacích zariadení

  • Pre nízkonapäťové zariadenia Ri4Power a prípojnicové systémy RiLine60
  • Jednoduchý výber a grafické umiestnenie konštrukčných skupín
  • Automatické vytvorenie kusovníkov výrobkov
  • Prístup ku kompletnému programu produktov Rittal
  • Viacjazyčné vyhotovenie programu

 • Konfigurácia RiLine60

  • Konfigurácia prípojnicových systémov RiLine60 v systéme skrine Top TS 8
  • Jednoduchý výber prístrojov a adaptérov
  • Integrovaná databáza spínacích zariadení od známych výrobcov
  • Automatický výpočet menovitých prúdov a stratových výkonov

 • Jednoduché naplánovanie montáže

  • Automatické vytvorenie montážnych plánov vzťahujúcich sa na pole
  • Podpora pri prípravných prácach a montáži
  • Priame priradenie výrobku k miestu montáže
  • Efektívna výstavba so systémom

 • Programové rozhrania

  • Rozhranie exportu Eplan Electric P8
  • Export kusovníka vo formáte MS Excel
  • Informačné texty vo formáte MS Excel
  • Import/export rozhrania na údržbu údajov

Aktuálny update

Ďalšie informácie