Technológie a trendy

Priemyselné a IT témy

Svet v digitálnych zmenách

5G, priemyselná analýza, umelá inteligencia, priemysel 4.0, digitálne dvojča - tieto trendy a technológie sú len niekoľkými príkladmi zásadných otrasov, ktoré v súčasnosti priemyselné spoločnosti zažívajú. Vidíte tieto témy ako príležitosť pre inováciu a rast?

Cloudové výpočty, bezpečnosť IT, veľké dáta, sieťové riešenia, blockchain - aktivity s pridanou digitálnou hodnotou ovplyvňujú spoločnosti v každom priemysle.

Podporujeme vás v tom, aby ste sa odlíšili od konkurencie inovatívnymi riešeniami - a aby ste zvíťazili v digitálnej transformácii. S konkrétnymi riešeniami, inteligentnými produktmi a službami odpovedáme na budúce otázky a trendové témy.

Automatizácia

Automatizácia v novej dimenzii

Súčasný technický pokrok transformuje priemysel. Digitalizácia a umelá inteligencia otvárajú nové dimenzie automatizácie.

Cloud Computing

Cloude computing je hnacou silou digitalizácie

Cloud computing umožňuje spoločnostiam všetkých veľkostí využívať výhody digitalizácie.

Digitalizácia

Digitalizácia vytvára nové obchodné modely

Prepojená a inteligentná digitalizácia má vplyv vo všetkých priemyselných odvetviach.

Edge Computing

Pripravený na digitálnu transformáciu pomocou edge computing

Edge computing vytvára základ pre aplikácie v reálnom čase a pre priemysel 4.0. Mnoho sektorov a spoločností už ťaží z tejto vysoko výkonnej technológie, ktorú poskytuje Rittal.

Priemysel 4.0

Zvýšená efektívnosť a nové obchodné modely vďaka inteligentnej továrni

Siete a digitalizácia ich výroby umožňujú spoločnostiam plniť rastúce očakávania zákazníkov týkajúce sa individualizácie, kvality a rýchleho dodania produktu.

Prediktívna údržba

Prediktívna údržba - vnútorný rozchod

Prediktívna údržba je kľúčom k rýchlej a bezproblémovej automatizovanej výrobe.

Smart city

Inteligentné mesto je udržateľné a efektívne

Inteligentné mestá využívajú možnosti digitalizácie a vytvárania sietí na zlepšenie efektívnosti a udržateľnosti vo všetkých verejných oblastiach.

IT bezpečnosť

IT je, keď veci fungujú

IT systém funguje perfektne a výroba beží hladko. Je to známkou toho, že optimálne zabezpečenie IT funguje.