Na novú web stránku rittal.sk

Global Sourcing

„Naším cieľom je budovanie dlhodobého partnerského vzťahu s našimi dodávateľmi. Predpokladom je konkurencieschopnosť týkajúca sa kvality, servisu dodávania, ceny a optimálneho riešenia problému.“

Tak znie siedme podnikové pravidlo firmy Rittal – je zásadou pre náš Global Sourcing. Snažíme sa o optimalizáciu cien, kvality, dostupnosti a inovácie. A to pri stálej a intenzívnej spolupráci s internými partnermi, najmä oddelením výskumu a vývoja, manažmentom kvality, výrobou, ako aj s externými partnermi – našimi dodávateľmi.

Na stiahnutie

Nákupné podmienky
Nemecky Anglicky

Vyhlásenie bezpečnosti AEO
Nemecky Anglicky