Aplikácia RiTherm je tu!

Homepage


Navrhnite klimatizáciu pomocou svojho smartfónu!

Pre návrh optimálneho riešenia klimatizácie vám stačí 5 jednoduchých krokov v smartfóne:

  • Názov projektu (riadok na zasielanie e-mailom)
  • Parametre
  • Skriňa
  • Voľba
  • Odporúčanie

  
Aplikácia RiTherm pre iPhone vykonáva náročný výpočet spotreby klimatizácie pre individuálne výstavby skriňových rozvádzačov.

Pomocou rýchlej voľby predstavuje aplikácia kompaktný variant plnej verzie „Therm 6.1a“. Výsledok je možné jednoducho a rýchlo zaslať prostredníctvom e-mailu. Intuitívne ovládateľné prostredie sprevádza používateľa pomocou typických ovládacích prvkov smartfónu k vhodným a správne nadimenzovaným komponentom klimatizácie.

Všetky vyhodnotenia sa opierajú o nariadenie IEC/ TR 60 890 AMD1/02.95 a normu DIN 3168 pre chladiace jednotky skriňových rozvádzačov.

Screencast Video (4:08 min.)

Prejsť na obchod s aplikáciami