ЗА НАС

Ние стимулираме процесите на нашите клиенти

Първи април 1961г., когато в малка тъкачна фабрика в централен Хесен започва международна история на успеха: стандартизацията на таблата. Днес Rittal е водещ доставчик на шкаф-системи, автоматизация и инфраструктура в областта на промишлеността, ИТ, енергетиката и захранването, охлаждането и услугите.

Кои сме ние

Формиране на технологичната промяна - в световен мащаб

Rittal е водещ глобален доставчик на шкаф-системи, автоматизация и инфраструктура с подразделенията си в областта на промишлеността, информационните технологии, енергетиката и захранването, охлаждането и услугите. Продуктите и решенията на Rittal се използват в над 90% от световните индустрии – те са стандартизирани, персонализирани и винаги с най-високо качество.

 

Производство на малки и компактни табла в дигитално интегрирания завод в Хайгер в централен Хесен.

Нашият подход и методология: Rittal, Rittal Software Systems (Eplan, Cideon и German Edge Cloud) и Rittal Automation Systems (RAS, Ehrt, Alfra) комбинират своя хардуерен и софтуерен опит, за да рационализират, оптимизират и дигитализират процесите по цялата верига на стойността за нашите клиенти, включително тяхната ИТ инфраструктура – от производството на контролни и разпределителни устройства, през машиностроенето до операторите на заводи или енергийния сектор.

Нашето обещание за доставка: Стандартните продукти на Rittal се доставят в Германия в рамките на 24 часа, а в цяла Европа - в рамките на 48 часа.

 

 

Фокус върху клиента

Подобряването на ефективността и увеличаването на производителността чрез автоматизация и цифровизация е едно от най-големите предизвикателства за нашите клиенти. Това изисква задълбочени познания и експертен опит, комбинация от хардуер и софтуер, както и междусекторни мрежи. Убедени сме, че създаването и свързването на помещения за данни е от решаващо значение за успеха на индустриалната трансформация. И точно това е нашата специалност и област на компетентност.

Eplan и Rittal са двигател на развитието на цифровия близнак на автоматизацията, който прави данните достъпни, използваеми и в експлоатацията. Cideon подобрява съгласуваността на данните в контекста на цифровия продуктов близнак със своя опит в областта на CAD/CAM, PDM/PLM и конфигурацията на продуктите. German Edge Cloud, ONCITE Digital Production System (DPS) прави данните за производствения процес прозрачни, като дава възможност за неговото оптимизиране до управлението на енергията с помощта на цифрови производствени близнаци.

"Можете да чакате бъдещето или да го оформите сега." - Професор Friedhelm Loh

Устойчивост

Опазването на околната среда и климата, социалната ангажираност и етичното корпоративно управление са даденост за Rittal. Ние приемаме сериозно отговорността си за устойчиво бъдеще. Нашият подход към управлението и опазването на ресурсите включва непрекъснато подобряване на собствените ни производствени процеси и гарантиране, че нашите продукти имат възможно най-нисък въглероден отпечатък. Нашите решения подпомагат клиентите ни в постигането на собствените им цели по отношение на климата.

Семеен бизнес и глобален играч

Основана през 1961г., Rittal е най-голямата компания в управляваната от собственика Friedhelm Loh Group. Групата работи в цял свят с повече от 12 производствени обекта и над 95 международни дъщерни дружества. Тя има повече от 12 000 служители и отчита приходи от 3 млрд. евро през фискалната 2022г. През 2023г. Friedhelm Loh Group получи наградите “Най-добро място за учене” и “Работодател на бъдещето”. Rittal получи наградата Top 100 като една от най-иновативните средни компании в Германия’.

Ръководството на Rittal

Корпоративно ръководство

Общата воля за успех е главната движеща сила на целенасочената комуникация и сътрудничество в Rittal.

Локации

Rittal по цял свят

Rittal е близо до Вас в цял свят: От Херборн в Централен Хесен през Валеджо в Италия до Бангалор в Индия.

Фундаментът на успеха

Корпоративни принципи

Добрите принципи създават основата за успешен бизнес.