RiPanel

Обзор на всички функции

 • Бърз и достоверен избор на широка гама от табла и аксесоари
 • Лесно планиране на отвори и изрези, включително 3D визуализация на конфигурацията в реално време
 • Автоматично генериране на данните за поръчка и производство, както и съответстваща на стандартите документация
 • Директно подаване на конфигурацията към EPLAN Pro Panel
 • Регистрация в онлайн магазина за по-подборна ценова информация и възможности за поръчка
 • Избор на допълнителни помощни програми и софтуерни инструменти

  Искате да намерите бързо и лесно правилния продукт, отговарящ на Вашите нужди? Няма проблем, просто използвайте нашите допълнителни софтуерни инструменти.

  Интерфейс човек / машина

  Раменните системи на Rittal позволяват оптималната реализация на всички индивидуални изисквания, свързани с контрола и обслужването.

  Стартирай избора

  Съвместими с най-търсените панели на конкурентните производители, шкафовете могат да бъдат лесно конфигурирани съобразно индивидуалните изисквания само с няколко клика.

  Comfort-панел: Стартирай избора
  Opti-панел: Стартирай избора

  Електроразпределение

  Лесен, отговарящ на стандартите, инженеринг на нисковолтовите комутационни системи Ri4Power в съответствие с IEC 61439-2, включително удостоверение за вида на конструкцията.

  Стартиране на инженеринга

  Защитен от случаен допир монтаж под формата на компактна технология на панелите. Перфектен за малки управления и задвижвания.

  Стартирай избора

  Този селектор позволява бърз избор на подходящ RiLine CB адаптер към Вашето комутационно устройство за монтаж върху компактни шинни системи RiLine с междуосово разстояние 60mm.

  Стартирай избора

  Този селектор позволява бърз избор на подходящ RiLine OM адаптер към Вашето комутационно устройство за монтаж върху компактни шинни системи RiLine с междуосово разстояние 60mm.

  Стартирай избора

  Климатизация

  Rittal Therm поема трудоемкото изчисляване на необходимата климатизация и предлага подходящ избор на продукти. След завършване на калкулацията, Вие получавате пълната документация. Тя Ви дава максимална сигурност при определянето на оптималната климатизация. Therm е система, изцяло съобразена с изискванията на стандартите IEC/TR3 60890 AMD 1 и DIN 3168 за охладителни системи на електротабла. Прекомерно високата температура съгласно DIN EN 61439 може да бъде изчислена само с един клик.

  Стартирай изчисленията

  Свали офлайн версията на Therm

  Свали приложението Therm

  Бърз и лесен избор на правилния чилър за охлаждане на Вашите машини и процеси.

  Стартирай избора

  Свали приложението Chiller

  Като специализирана компания, притежаваща съответните сертификати, Rittal ще Ви съдейства при спазването на приложимите законови разпоредби. За да научите дали въведеният Регламента относно флуорираните парникови газове засяга вече съществуваща система, използвайте нашия калкулатор за F-газове. Калкулаторът за F-газове на Rittal изчислява съответния CO₂-еквивалент с прилагане на стойностите на ПГЗ (ПГЗ = потенциал на глобално затопляне) и количеството на използвания охладителен агент. CO₂-еквивалентът от своя страна определя мерките, които трябва да предприемете като оператор за изпълнение на изискванията на Регламента относно флуорираните парникови газове.

  Стартирай изчисленията

  Повече информация за Регламента относно флуорираните парникови газове

  RiDiag представлява софтуер за диагностика и анализ на охлаждащи устройства, с цел гарантиране на надеждната работа и улесняването на техническата поддръжка и диагностика на докладваните системни грешки.

  Повече информация

  IT Климатизация

  Този калкулатор Ви позволява да направите лесен избор от пакетите за течно охлаждане (LCP) до охлаждането на отделни шкафове и модулни системи от Вашата IT инфраструктура. Чрез посочване на различни физични параметри, като напр. температура на подаване на водата, количество вода, температура на приточен и смукателен въздух в сървъра, се изчислява охлаждащата мощност на пакетите за течно охлаждане.

  Стартирай изчисленията

  Като специализирана компания, притежаваща съответните сертификати, Rittal ще Ви съдейства при спазването на приложимите законови разпоредби. За да научите дали въведеният Регламента относно флуорираните парникови газове засяга вече съществуваща система, използвайте нашия калкулатор за F-газове. Калкулаторът за F-газове на Rittal изчислява съответния CO2-еквивалент с прилагане на стойностите на ПГЗ (ПГЗ = потенциал на глобално затопляне) и количеството на използвания хладилен агент. CO2-еквивалентът от своя страна определя мерките, които трябва да предприемете като оператор за изпълнение на изискванията на Регламента относно флуорираните парникови газове.

  Стартирай изчисленията

  Повече информация за Регламента относно флуорираните парникови газове