Открийте решения за Вашия бранш

Браншови решения

Открийте решения за Вашия бранш

Новите технологии и тенденции променят Вашия бранш. Основни движещи сили са дигитализацията, индивидуализацията и опазването на климата. Ние работим върху предизвикателствата пред които сте изправени. Нашият специфичен браншови опит в областта на нормативната уредба, регулациите и индустриалните стандарти ни помагат да разберем Вашите изисквания.

Голямата гъвкавост и стандартизация на „Rittal – The System“ ни помагат да предлагаме индивидуални решения за Вашата компания - независимо дали става дума за индустрия или IT сектора и независимо от бранша, в който работите.

Преглед на браншовете

Колокация

Оптимални инфраструктури за осигуряване на колокация

Колокацията е важен и бързо развиващ се бизнес сегмент за операторите на центрове на данни, особено за доставчиците на Интернет и облачни услуги.

Автомобилна индустрия

Стартиране от първа позиция

Днес автомобилната промишленост е достигнала историческа повратна точка: това е преходът към електромобилността.

Авиация

Rittal осигурява надежден полет към висините

И тук цифровизацията ражда нови бизнес модели, които обхващат целия спектър на авиационната индустрия.

Железопътна техника

По-бързо до крайната цел

Бъдещите концепции за мобилност повишават натиска върху съществуващите и новите транспортни инфраструктури и железопътните оператори. Ето защо е изключително важно да се гарантира безпроблемното протичане на процесите.

Здравеопазване

Ние сме готови за дигиталното здравеопазване

Цифровизацията е на път да преобърне здравеопазването с главата надолу. Електронното здравеопазване трябва да играе по-важна роля в здравеопазването.

Инфраструктура/Телекомуникации

5G, IoT и AI: новите предизвикателства пред телекомуникационните мрежи

Ползването на глобалната мрежа се е увеличило значително през последните години и се очаква да продължи да нараства с още по-бързи темпове. Заради очаквания голям обем данни изискванията към телекомуникационните компании и телекомуникационната...

Логистика

Ние доставяме съвършенство

Днес поръчано, утре доставено, това е отживелица. Поне така ни убеждават големите играчи в логистичната индустрия. „Доставката от днес за днес“ или поне „доставка при поискване“ са новите модерни думи, подхранвани не на последно място от онлайн...

Машиностроене

Дигитализира и свързва в мрежа вашето бъдеще

Дигитализацията и Индустрия 4.0 или Интернет на нещата (IoT) имат голямо значение за машиностроителната индустрия, както от страна на доставчиците, така и от страна на потребителите.

Преработвателна промишленост

Модерни и ефективни процеси в преработвателната промишленост

Преработвателната промишленост е изправена пред сериозни сътресения. Ключов фактор за успех са прозрачните, ефикасни и контролирани процеси на всички нива в компаниите.

Хранително-вкусова промишленост

Безопасност на храните, хигиена и дигитализация

Безопасността на храните е в центъра на вниманието при производството на храни и напитки. Устойчивото производство също придобива все по-голямо значение.

Търговия не дребно

Интелигентни решения за търговията

Нито една промяна не се е отразила така сериозно на бизнеса през последните години, както цифровизацията на пазара и поведението на потребителите.

Морска индустрия

Цялостни решения за работа в сурови климатични условия

Условията в открито море могат да бъдат доста сурови. Поради това техническите системи, използвани в морската индустрия, трябва да бъдат много добре защитени от влиянието на околната среда.

Финанси

Дигитализация: Нови шансове за финансовия сектор

Технологиите като блокчейн и криптовалути изправят финансовия сектор пред нови предизвикателства, но по-важното е, че те предлагат нови шансове и възможности за по-голяма ефективност и сигурност.

Електротехника и автоматизация

Добавена стойност чрез автоматизация

Сглобяването и експлоатацията на комутационни уредби и системи за управление претърпяха драстични промени в резултат на цифровизацията.