За нас

Правна информация

Компания:

Ритал ЕООД
България
1000 София
Телефон: +359 2 439 0550
Факс: +359 2 439 0659
Имейл: office@rittal.bg
Седалище: София

Материална отговорност:

Ритал ЕООД, София, България

Ръководство:

Юлиан Божков - Управител

Правни обстоятелства:

Съдържанието и структурата на този уебсайт са защитени с авторски права. Възпроизвеждане на което и да е от съдържанието или елементите на структурата, по-специално текстове и части от тях, снимков материал, графики и елементи на дизайна, доколкото те могат да бъдат защитени по смисъла на германското законодателство, за каквато и да е друга цел освен за лична или друга собствена употреба, както и тяхното разпространение и публикация изискват предварително писмено разрешение.

Rittal проверява и актуализира съдържанието на уебсайта редовно. Въпреки това може да възникнат разлики докато уебсайта се обновява. Следователно не могат да бъдат предоставени никакви гаранции за актуалността и пълнотата на съдържанието на сайта и темите вътре и дружеството не носи отговорност за тях.

Същото важи и за външни сайтове, към които има препратка от сайта на Rittal чрез хиперлинк. Rittal не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, до които потребителите получават достъп чрез активирането на подобен линк.