22.04.2022 г.

Rittal, Eplan и German Edge Cloud на Хановерския панаир 2022г.

От какво се нуждае интелигентната фабрика днес: от последователно свързани екосистеми

Целите на индустриалната трансформация са ясни: всичко е въпрос на повече прозрачност, бързина и устойчивост в производството и експлоатацията. Дигитализацията и свързването в мрежа на индустриалните и ИТ екосистеми са предпоставка: за машинно и инсталационно инженерство, автоматизация и решения за IIoT, ИТ инфраструктури и интелигентни услуги. На търговското изложение в Хановер тази година Rittal, Eplan и German Edge Cloud – за първи път заедно на съвместен щанд – ще ви покажат как интегрират тези различни светове и подкрепят бизнеса по пътя към интелигентна фабрика. Специален фокус е поставен върху решенията за ефективна, сигурна и устойчива работа на машинните системи и производствените процеси.

„Ако компаниите искат да произвеждат своите продукти устойчиво, рентабилно и с максимална скорост и гъвкавост, те трябва да въведат дигитално интегрирано производство и последователно свързване в мрежа на своите процеси и екосистеми“, казва Markus Asch, главен изпълнителен директор на Rittal International.

Интелигентната фабрика със своите приложения за изкуствен интелект, в реално време, 5G и Индустрия 4.0 все още е само мечта за много компании. Практическият опит в производствената индустрия показва, че дори след почти десет години „Индустрия 4.0“, все още има много потенциал за дигитализация. Всъщност за много производствени компании нещата потръват едва сега – след като са прекарали време в учене, но дори като предприемат първите стъпки в тази посока, те могат да постигнат ползи.

„Ако компаниите искат да произвеждат своите продукти устойчиво, рентабилно и с максимална скорост и гъвкавост, те трябва да въведат дигитално интегрирано производство и последователно свързване в мрежа на своите процеси и екосистеми“, казва Markus Asch, главен изпълнителен директор на Rittal International. „Friedhelm Loh Group комбинира индустриалния опит и технологичното ноу-хау на Rittal, Eplan и German Edge Cloud, за да преодолее често възприеманите граници между световете на машинното и инсталационното инженерство, автоматизацията, IIoT и ИТ и да отключи допълнителен потенциал за клиентите, сближавайки тези светове още повече.”

Съвместните презентации поставят особен акцент върху решенията за ефективна, сигурна и устойчива работа на механичните системи.

 

Цифрови работни потоци: от инженеринг до поддръжка

Платформата Eplan, като инженерна система, изградена около стандартизирани данни, интерфейси и допълнителни облачни услуги, реализира интегриран и прозрачен работен процес по цялата верига на стойността – от инженеринг, през производство и въвеждане в експлоатация. Доставчикът на решения Eplan представя текущата Eplan Platform 2022 с нейните обективно-ориентирани функции за управление на данни, новия „Център за вмъкване“ и интелигентно интегрирани облачни решения. Хановерското изложение е възможност за заинтересованите посетители да видят за първи път предстоящата Eplan Platform 2023. Нов графичен генератор и централна система за управление на устройства са допълнителни иновации, които очакват публиката в Хановер. Новости като процеса на заявка на Eplan Data Portal, чрез който компаниите могат да поръчват стандартизирани данни за отделни устройства чрез кредитна система, също са на дневен ред.

На търговското изложение в Хановер 2022, Rittal, Eplan и German Edge Cloud – за първи път заедно на съвместен щанд – ще ви покажат как интегрират тези различни светове и подкрепят бизнеса по пътя към интелигентна фабрика.

Табла и шкафове в облака

За да гарантира, че съответните данни за изграждане на табла и разпределителни устройства са винаги актуални, Rittal разработи новия джоб за цифрово окабеляване „Rittal ePocket“. QR кодът на кутията позволява достъп до цялото оборудване и системна документация, включително цифровия близнак в EPLAN Cloud, който винаги е актуален през целия експлоатационен живот. Персоналът по обслужване и поддръжка има директен достъп до актуални планове за окабеляване направо в системата със смартфон или таблет. Това гарантира бързо отстраняване на неизправности в случай на ремонт и поддръжка.

 

Охлаждащи системи и услуги за по-голяма устойчивост

Енергийно ефективната, устойчива работа на системите за управление и разпределителните устройства е друг ключов въпрос. Ето защо Rittal ще представи на своите посетители новите охлаждащи модули Blue e+ S, чиито първоначални тестови инсталации показаха, че спестяват до 70% повече енергия в сравнение с предишни решения поради ефективно хибридно охлаждане. Нов хладилен агент допълнително намалява потенциала за глобално затопляне. Вградени са и технологии, позволяващи работа в мрежа с предложения за услуги. Rittal Smart Service дава възможност за визуализиране на работните характеристики на охладителните агрегати. Данните се съобщават в реално време, за да се улесни планирането на необходимата поддръжка и да се гарантира, че критичните грешки се откриват възможно най-рано. Автоматизираната обработка на данните полага основите за бързо отстраняване на грешки – и по този начин максимална прецизност на машината.

 

Пълна прозрачност в производството

Решенията, насочени специално към работата на машината, не са сами в светлината на прожекторите. German Edge Cloud посочва, че дори първите стъпки към дигитална трансформация предлагат значителни възможности за оптимизиране на съществуващите производствени структури. Вземайки примера с новата фабрика на Rittal в Хайгер, специалистът по IIoT ще покаже как данните могат да се използват в интелигентна производствена среда, проектирана според принципите на Индустрия 4.0. Повече от 250 високотехнологични машини и компоненти на инсталацията са свързани в мрежа помежду си, докато цифровата производствена система Oncite подобрява прозрачността и разширява възможностите за управление на инсталацията и системата въз основа на анализи на данни. Всичко това помага на ръководителите на производството да разпознаят навреме развиващите се проблеми и смущенията да могат да се преодолеят незабавно.

 

RiMatrix Next Generation на Rittal предлага надеждно за бъдещето, модулно инфраструктурно решение за центрове за данни от всякакви размери и изисквания като гръбнака на всички ИТ приложения. Модулна система от край до край, която обхваща шкаф, захранване, охлаждане, сигурност и наблюдение, може да се използва за изграждане на персонализирани решения за всички ИТ сценарии лесно и бързо. Може да се конфигурира всичко - от малки центрове за данни, през корпоративни и колокационни центрове за данни до хипермащабни такива. Един особен акцент тук е „всичко в едно“ решението за контейнер за център за данни на Rittal с иновативни охлаждащи модули Blue e+, което позволява външно разширяване на съществуваща ИТ инфраструктура на базата на пестене на ресурси, рентабилно и енергийно ефективно охлаждаща технология.

 

За да опрости и ускори избора и закупуването на системни решения, Rittal предлага дигитализирани процеси и инструменти за снабдяване като новия RiPanel Configurator. Ключът към ускорените процеси се крие в стандартизираното „Rittal – Системата“. - платформа, с табла и шкафове, климатичен контрол и електроразпределителна система. Иновациите включват свободно стоящите шкаф-системи VX SE, компактните табла AX, изработени от пластмаса, VX25 TopTherm чилъри и системата VX25 Ri4Power за електроразпределение (клас A и B). Освен това Rittal представя най-новите решения за внедряване на инфраструктурни системи за съхранение и зареждане.