IT екосистема

При всякакви IT сценарии: бързо, сигурно, суверенно

Какво би станало, ако технологии като облачни и периферни изчисления, анализ на данни, изкуствен интелект или 5G биха могли да се развиват просто така – без значение от темпото? Ако експлозивното повишаване на трафика на данни не Ви изправи пред непреодолими IT- предизвикателства в бъдеще? Ако още днес разполагахте със стандартизирана платформа за всички IT сценарии, която да Ви позволява да действате по-бързо, по-сигурно и по-суверенно от преди? И дори повече: Ако благодарение на бързото обработване, предаване и анализ на големи обеми от данни би могъл да разкрие пред Вашия бизнес нови хоризонти? А едновременно с това да не губите суверенитета на Вашите данни?

 

Просто мечта? Не. Реалност. Заедно с German Edge Cloud, компания от групата, и партньори днес вече предлагаме отговори на тези въпроси с „Rittal Ecosystem IT": със стандартизирани компоненти и системи, както и с решения за всички изисквания за мащабируема и икономична IT среда за периферни и облачни сценарии.

IT екосистемата на Rittal

Широкото портфолио варира от шкафове, групи, стаи и контейнери до цялостна OT инфраструктура и готови центрове за данни до ключ, както и места за центрове за данни и управлявани услуги. Това включва целия набор от услуги в рамките на целия жизнен цикъл на центровете за данни от един доставчик: от проектирането и внедряването до експлоатацията и оптимизацията на IT инфраструктурата. Частните облачни платформи и управляваните услуги се предоставят от German Edge Cloud, както и AI-базирани периферни облачни центрове за вътрешнозаводски процеси в реално време.

Rittal RiMatrix NG – отворена системна платформа за всички IT инфраструктури

Благодарение на стандартизираната модулна системна технология, включваща шкафове, захранване, охлаждане, сигурност и мониторинг, индивидуалните решения за всички IT сценарии могат да бъдат създадени лесно, бързо и гъвкаво - от малки инсталации с шкаф тип моноблок до периферни, колокационни, ентерпрайз и свръхмащабируеми центрове за данни.

Вашите предимства:

Максимална гъвкавост

 • RiMatrix NG предлага гъвкавост във всяко отношение (диапазон на разполагаемост, възможност за инсталация, разполагаемост, надеждност, интеграция на сертифицирани партньори).
 • Гъвкави модели за финансиране (наем) допълват портфолиото и позволяват мащабируеми, ориентирани към търсенето инвестиции.
 • Текущи актуализации, които осигуряват възможност за адаптиране към бъдещите технологични тенденции
 • Модулност, която чрез енергийно ефективни компоненти създава концепция за постоянно намаляване на разходите

Надеждни решения

 • RiMatrix NG RiMatrix NG означава тествано качество на Rittal, отговарящо на международните стандарти
 • Съвместимост със съществуващите системи с гарантирана възможност за разширяване
 • Международните сертификати гарантират глобално използване
 • Документация, обучение и изчерпателен сервизен пакет

Бързо приложение

 • Системните решения и OCP интеграцията с предварително специфициран набор от съпровождащи компоненти намаляват планирането и доставката
 • Перфектно адаптирана към изискванията на IT компонентите, системите за управление и приложения
 • Бързо приложение на цялостни решения
 • Бърза и лесна конфигурация на компоненти чрез системата за конфигурация на Rittal
 • Доставка на продукта в рамките на 24/48 часа (стандартни конфигурации в Европа)

Научете повече

Rittal DataCube RDC – център за данни с контейнер

Непрекъснато нарастващият обем данни оказва значително въздействие върху IT инфраструктурата. С еднакви темпове се увеличава и търсенето на изчислителни и запаметяващи мощности, което води до необходимост от все повече сървъри и хранилища, докато площта на IT инфраструктурата до голяма степен не може да бъде увеличена. Центровете за данни в контейнери от Rittal предлагат идеално решение за този проблем. Стандартизираните системи могат да бъдат инсталирани в кратки срокове, а концепцията е изцяло съобразена с Вашите индивидуални изисквания.

Вашите предимства:

 • персонализирани решения за контейнери на платформена основа
 • Индивидуална композиция на контейнерен център за данни от предварително дефинирани модулни елементи
 • Предварително сглобени контейнерни решения, готови за експлоатация в кратък срок
 • Проектиране от Rittal
 • Предаване на изпитано решение до ключ, включително пълна документация.

Научете повече

Lifecycle IT

Центърът за данни е постоянно развиващ се организъм, който търпи непрекъснати промени. За да бъде в крак с промените и нуждите в бизнеса, той трябва да бъде гъвкав. С Rittal Lifecycle IT, нашето цялостно портфолио от решения, ние Ви подкрепяме и във четирите етапа на жизнения цикъл на Вашия център за данни: от проектирането и внедряването до експлоатацията и оптимизацията на една IT инфраструктура, разположена на различни места.

Дизайн
След разработване на концепцията се избират модулите за решението и се изчисляват инвестициите (CAPEX) и оперативните разходи (OPEX).

Внедряване
Създава се физическата инфраструктура (захранване, охлаждане, мониторинг, сигурност). IT компонентите (сървъри, хранилища, комутатори) могат да бъдат интегрирани опционално от Rittal и нашите партньори. Следва пускането в експлоатация и приемането.

Експлоатация
Центърът за данни може да се експлоатира от клиента или чрез нашите партньори като управлявана услуга.

Оптимизация
Анализират се ефективността, разходите и устойчивостта на инсталираното решение, за да се направят изводи относно потенциала за оптимизация на центъра за данни.

IT консултации и системни решения

Проектите за центрове за данни се мащабират в различни измерения. Коя структура и размер са подходящи? Малки, разпръснати периферни центрове за данни, контейнерни и високопроизводителни центрове за данни, „класически“ базови и корпоративни центрове за данни или облачни, колокационни и свръхмащабирани центрове за данни? И: Как трябва да се проектира охладителната система? С охлаждане на шкафа, модулната система или помещението, с охлаждане с вода или охладителен агент, директно или индиректно?

Цялостният поглед върху всички рамкови условия и влияещи фактори помага да се избегнат грешки по време на планирането и да се разработи устойчиво решение. Експертните екипи в Rittal Competence Centern IT разполагат с богата експертиза и дългогодишен опит в множество международни IT проекти. Нашите специалисти ще Ви консултират по всички въпроси, свързани с концептуалното проектиране и изпълнение на центровете за данни, с изчисляването на общите разходи, с въпросите на сигурността, както и с планирането на мониторинга и поддръжката.

Нашето предложение:

 • Главен, сертифициран от IPMA, ръководител на проекти
 • Проектиране в Германия в съответствие с DIN EN 50600
 • Концептуално проектиране от акредитирани Tier дизайнери съгласно дефиницията на Uptime Institut
 • Надеждност на планирането благодарение на дългогодишния опит и широкото продуктово портфолио

Вашите ползи:

 • Професионално съпровождане на Вашия IT проект през всички етапи
 • Проектиране на системата, съобразено с Вашите нужди

Така например с ABB, HPE, Siemens и Atos

Стратегическите съюзи с известни международни пазарни лидери ни помагат да се възползваме от синергията при трансфера на знания, достъпа до пазара и подкрепата на глобално активни клиенти. Заедно можем да предложим цялостни IT решения и комплексни услуги - от подходящия IT хардуер до сигурна, ефективна и мащабируема инфраструктура. Например центърът за данни Secure Edge Data Center (SEDC) разполага със сигурно електрозахранване от ABB с концепция за редундантност и иновативни IT приложения и сервизно обслужване от HPE. Rittal освен това е един от водещите световни доставчици на IT инфраструктура, с когото Atos си сътрудничи в проектирането, изграждането, експлоатацията и обслужването на центрове за данни. Със Siemens предлагаме решение „Контейнер като услуга“, което дава възможност приложенията на IoT да се използват сигурно и бързо навсякъде. Тясното сътрудничество с търговските партньори, като дистрибутори или системни интегратори опростява до голяма степен предоставяне на цялостни, готови за употреба центрове за данни на атрактивни цени.

Предимствата от компетенциите на производителя

Съвременните IT системи формират сърцевината на редица компании. Нарастващият обем от данни и техните сложни взаимодействия се нуждаят повече от всякога от една постоянна готовност на дигиталната инфраструктура за работа и надеждно функциониране. Подробната експертиза, краткото време за реакция и възможно най-високото качество на поддръжката от страна на Вашия сервизен партньор са важни предпоставки в тази връзка. Доверете се на изпитаното сервизно обслужване на Rittal и се възползвайте от следните предимства:

Вашите предимства:

 • Цялостна поддръжка от създаването на дизайна до следпродажбеното обслужване - дори извън това
 • Надеждна поддръжка за вашите IT системи чрез професионално управление на експлоатационния живот
 • Висококвалифицирани сервизни техници и инфраструктурни специалисти
 • Солидна експертиза с компетентността на производител
 • Уеб-базирани и автоматизирани процеси на обслужване
 • Висока наличност на оригиналните резервни части

Научете повече

IT с изчислими разходи

Ако не искате да купувате и управлявате сами своя център за данни, можете също така да получите своята индивидуална IT инфраструктура под формата на услуга на фиксирана месечна цена от облака. От това се възползват клиенти с високи изисквания за защита на данните и строги правила за съответствие. Предложението на German Edge Cloud, компания от групата, се характеризира с това, че модулите за многократна употреба могат да бъдат индивидуално сглобени според изискванията на клиента.

German Edge Cloud предлага най-съвременни технологии за облачни платформи от три независими центъра за данни от категорията Tier 3+ във Франкфурт/Германия. В зависимост от изискванията тези платформи се компилират технически, приватизират се в съответствие с изискванията за съответствие и, ако е необходимо, се допълват с допълнителни модули за обслужване и експлоатация.

Вашите предимства:

 • От център за данни под формата на услуга през инфраструктурата под формата на услуга до дистрибутирана платформа под формата на услуга
 • Управлявана платформа и услуги за приложения: Оперативна поддръжка на бази данни, балансиране на натоварването и др.
 • Партньор в прехода: Проектиране и изпълнение на големи проекти за миграция, включително поетапно преминаване на наследени системи към съвременни облачни технологии
 • Активатор на трансформацията: Експертите извеждат Вашите приложения и IT системи на следващото ниво на автоматизация и Ви консултират по отношение на IT стратегии.

Научете повече

 

ONCITE –решение тип “всичковедно”за индустрията

ONCITE е цялостен периферен облачен център за данни за обработка в реално време, при пълен суверенитет на данните, за вътрешнозаводските процеси на Индустрия 4.0. Той съхранява и обработва данни в почти реално време в производството („on premise“) и хармонизира данните за анализи, базирани на изкуствен интелект (AI).

По този начин компаниите могат да оптимизират цифрово своето производство с възможно най-кратко време за стартиране, да използват данните за създаване на стойност и да ги предоставят за по-нататъшно използване. Потребителите запазват пълния си суверенитет върху своите данни и могат сами да решават кой до какви данни да има достъп и чрез кои платформи и публични облаци искат да работят в мрежа със своите партньори.

Решението бе разработено от Rittal и German Edge Cloud – дружества в състава на групата Friedhelm Loh – в тясно сътрудничество с Bosch Connected Industry и Fraunhofer Gesellschaft.

Lefdal минен център за данни (LMD)

Разположената на западното норвежко крайбрежие мина LMD поставя нови стандарти. Тунелната система на пет нива с площ от 120000 m² предлага общ капацитет от 200 MW. Тя работи изключително с енергия то възобновяеми източници и се охлажда с вода от близкия фиорд. В сравнение с местоположението на един облачен център за данни, например в Германия, тук се постигат значителни икономии на разходи до 40%. Освен това системата е изключително сигурна: Въпреки че скалната формация осигурява естествена защита от електромагнитни вълни, достъпът до нея се осъществява само през два входа.

Центърът за данни в мината Lefdal представлява уникално съоръжение и рентабилна инвестиция: Компаниите все повече се нуждаят от достъп до изключително гъвкави, сигурни и ефективни IT ресурси. Стандартизираните контейнери за центрове за данни на Rittal отговарят на тези изисквания. Гъвкавите и мащабируеми IT инфраструктури могат да бъдат внедрени само за шест седмици.