Аурубис България

Blue e+ климатизиращи системи впечатляват с 86% спестяване на енергия

Аурубис България откри климатизиращите системи Blue e+ на Rittal, докато търсеше допълнителни начини за пестене на енергия в производствените си процеси. Компанията постави серията Blue e+ през своите тестове, за да провери съобщените енергийни ползи. Резултатите са впечатляващи: при рутинния тест обещаната енергийна ефективност от 75% дори е надхвърлила стойността си с 11%.

Аурубис България произвежда висококачествена мед от меден концентрат и рециклирани материали и се фокусира върху методите за повишаване на енергийната ефективност. Целта й е да стане неутрална по отношение на климата не по-късно от 2050 г. и за тази цел вече изпълнява няколко проекта за намаляване на въглеродните емисии във всеки от своите производствени обекти. В този контекст компанията залага на най-съвременни технологии и поставя много високи изисквания за качество и енергийна ефективност към своите доставчици. Така че след като на Аурубис беше представена климатизиращата система Blue e+ на Rittal, мениджърският екип, вземащ решения, пожелаха да проверят дали обещаните спестявания на енергия от 75% са реалистични – и бяха положително изненадани.

267-дневен пробен период

Напълно идентични условия бяха установени в тестовете, за да позволи на Аурубис да направи директно сравнение: два шкафа за две различни приложения бяха снабдени с 4-kW Rittal Blue e+ климатична система, а вътрешната температура беше настроена на постоянна 25°C. Тестовете са продължили 267 дни. Компанията дори удължи стандартния си тестов период с два месеца, тъй като климатичните системи в крайна сметка са изправени пред различни условия, в зависимост от годишния сезон. Тестовете на устройствата Blue e+ показаха 86% по-ниска консумация на енергия. Освен това не се консумира реактивна енергия; годишната икономия на енергия възлиза на 8 818 kWh. Това убеди Аурубис и сега те използват 42 броя Blue e+ устройства.

Преглед

Проект
Aurubis
Място
Pirdop, Bulgaria
Предизвикателство

Energy savings

Решение

42 Rittal Blue e + cooling units