B. Braun

Център за данни отговарящ на изискванията на Индустрия 4.0 за нула време

IT специалистите в B. Braun, водещ световен производител на медицински технологии и фармацевтични продукти, бяха изправени пред истинско предизвикателство: Новото високо модерно производство се нуждаеше от бързо разширяване на IT инфраструктурата. Това трябва да стане без големи строително монтажни работи или преоборудване на помещения, освен това трябваше да се осъществи бързо и безопасно. При подготовката на проекта трябваше да се вземе решение къде да се разположат IT системите, необходими за новата производствена линия. В крайна сметка ръководството решава да разширят IT сектора в клона в Гландорф.

С микроцентъра за данни от Rittal намерихме решение, с което можем да управляваме сигурно и редундантно център за данни без сложни строителни дейности.
Вернер Миленбринк, ръководител на отдел "Връзка с медиите" в B. Braun

Високопроизводителност, компактност, сигурност

IT специалистите в B. Braun обмислят как да разширят своя IT пейзаж и да го направят едновременно с това по-сигурен. Идеята бе по-добрата виртуализация на ниво IT компоненти да допринесе за консолидирането на приложенията и системите и по този начин да осигури по-гъвкавото използване на IT ресурсите. За сървърите трябваше да се намери подходящо място. Мястото трябваше да бъде защитено от неоторизиран достъп и да осигурява висока производителност.

IT инфраструктурата се нуждаеше от около половин дузина сървърни шкафове. Помещението използвано за IT техниката е било оборудвано без инфраструктурата и технологиите за сигурност, необходими за център за данни. Първоначално идеята е да се използват обикновени сървърни шкафове за изграждането на IT инфраструктурата, но това не позволяваше да се изпълнят цялостно изискванията за физическа защита на IT- системата.

Решението: Микроцентър за данни на Rittal

Решението в крайна сметка бе намерено с предложения от Rittal микроцентър за данни - сейф за данни от IT системите. По този начин се създава специално защитена среда на ниво шкаф за работа на критични за бизнеса IT системи. За автоматизирано производство в съответствие с изискванията на Индустрия 4.0 решението осигурява модулност и необходимата сигурност при повреда.

Микроцентърът за данни се предлага с различни нива на сигурност. IT компонентите, като сървъри, хранилища или мрежи, се експлоатират в защитено помещение с устойчивост на взлом от клас 4. В зависимост от индивидуалните изисквания решението може да бъде разширено до компактен център за данни. За обекта в Гландорф от B. Braun се спряха в крайна сметка на две инсталации на база микроцентър за данни. Тройната и четворна комбинация съдържа съответно пълна и редундантна IT среда, състояща се от три или четири IT шкафа, включително охлаждане, електроразпределение, мониторинг и пожарна защита. Сървърните шкафове се охлаждат от интегрираната сплит климатична система LCU DX (пакет с течно охлаждане) на Rittal.

Централен контрол

От B. Braun залагат на решението за мониторинг CMC III на Rittal за осъществяване на контрол на цялата система. Това приложение може да се използва за централизиран контрол на важни параметри, свързани с работата на IT системите. При B. Braun системата следи, наред с други неща, контактите на вратите на IT шкафовете, UPS, както и температурата и влажността в микроцентъра за данни. Интегрираната система за ранно предупреждение и гасене на пожар DET-AC открива дори най-малкото количество дим във въздуха и подава предварителна аларма, така че техниците на място да могат да реагират своевременно още преди появата на пламъците. В случай на пожар DET-AC залива ИТ шкафа с пожарогасителен агент Novec 1230, който не уврежда IT компонентите.

Преглед

Проект
B. Braun
Място
Гландорф, Германия
Бранш
IT-infrastructure
Предизвикателство

Разширяване на надеждна IT инфраструктура за новото модерно производство в завода в Гландорф

Бързо осигуряване на IT инфраструктурата, без допълнителна модернизация на помещенията

Висока производителност, виртуализация, модулност и гъвкаво използване на IT ресурсите

Защита от неоторизиран достъп

Решение

Микроцентър за данни на Rittal в конфигурация с 3 или 4 шкафа

Климатик LCU DX със сплит система за енергийно ефективно охлаждан

Система за мониторинг CMC за контрол на IT инфраструктурата

Системата за пожароизвестяване Rittal DET-AC XL с реакция при минимално количество дим, система за гасене и мониторинг