Dormann + Winkels

Икономия на време при монтаж с RiLine Compact

Производителят на комутационни уредби Dormann + Winkels изработва основно системи за металообработващата промишленост. В проект за завод за студено валцуване на алуминий и алуминиеви сплави в Румъния на компанията от категорията на средните предприятия бе възложено изграждането на разпределителната уредба. Както задвижванията на валцовата машина, така и устройствата за навиване на валцованата заготовка върху макарата, а също и системите за транспорт на макарите работят с електродвигатели. „Разположението на електрическите компоненти за малките спомагателни задвижвания винаги ни е създавало проблеми в миналото“, казва Корнелиус Волтерс, ръководител на проект в Dormann + Winkels, описвайки типичен проблем, който възниква редовно при комутационните уредби в заводите за валцуване. С RiLine Compact на Rittal Dormann + Winkels внедри едно много елегантно решение, което позволява управлението на големите и малки задвижвания да бъде ефективно реализирано в разпределителния шкаф.

С RiLine Compact спестяваме около 30 до 40 процента от работното време по време на монтажа.
Корнелиус Волтерс, ръководител на проект в Dormann + Winkels
The large frequency converters for the electric drives in the switchgear are installed in Rittal TS 8 enclosures. The drives are powered using a central supply unit and a busbar system.

Големи комутационни шкафове, пълни с честотни инвертори

Не само големите електродвигатели се нуждаят от електрозахранване. Освен големите главни задвижвания има и многобройни малки консуматори на енергия, които също трябва да бъдат захранвани от разпределителната уредба. В случая със завода за студено валцуване на алуминий и алуминиеви сплави става дума за задвижвания на помпи, смукателни системи и спирачки. В миналото за тази цел често е бил планиран отделен разпределителен шкаф. При завода за студено валцуване на алуминий и алуминиеви сплави клиентът искаше спомагателните задвижвания да бъдат инсталирани в същия разпределителен шкаф като основните задвижвания.

В разпределителната уредба големите честотни инвертори за електрическите задвижвания са инсталирани в шкафове TS 8 на Rittal. Задвижванията се захранват от централно електрозахранване и шинна система. Като се има предвид мощността на електрическите задвижвания, става дума за сравнително големи честотни инвертори. При най-големите задвижвания, инсталирани в завода за студено валцуване на алуминий и алуминиеви сплави, честотният инвертор се нуждае от един цял разпределителен шкаф. Цялата разпределителна система се състои от 24 шкафа TS 8. Модерните електрически задвижвания с честотни инвертори, които позволяват работа със силова схема, могат да регенерират енергия при спиране. Подобно решение е особено ефективно, ако всички честотни инвертори използват обща междинна верига за постоянен ток. Това е реализирано от Dormann + Winkels с отделна двуполюсна шинна система. Производителят на комутационни уредби разчита на системата RiLine PLS на Rittal както за шинната система на захранването, така и за междинната верига за постоянен ток.

Елегантно решение с RiLine Compact

За да произведе още по-компактно разпределителната система, Dormann + Winkels разработиха решение на базата на RiLine Compact. С RiLine Compact могат да бъдат създавани и по-малки разпределителни системи с помощта на шинна система. Новото системно решение се състои от шинна система, която е защитена срещу случаен допир от всички страни. Фиксираният капак има прорези, през които компонентите влизат в контакт с шините. Механичното закрепване и свързването на компонентите с интегрираната шинна система се извършва с една операция и без инструменти. RiLine Compact може лесно да бъде оборудван с необходимите комутационни и защитни устройства - например стартери на двигатели. Това прави монтажа значително по-лесен и по-бърз, отколкото при конвенционалното индивидуално окабеляване.

В разпределителната уредба на завода за студено валцуване на алуминий и алуминиеви сплави системите RiLine Compact са монтирани отстрани в разпределителния шкаф. Всички изходи на спомагателните задвижвания и по-малките консуматори са логически разпределени към основните задвижвания на съответната секция на инсталацията. Това прави разпределителната уредба много прегледна, което от своя страна облекчава до голяма степен работата по поддръжка и обслужване. В допълнение системата RiLine Compact може да бъде лесно разширявана или модифицирана: Отделните комутационни и предпазни устройства се добавят или подменят лесно. Електротехниците в румънския завод за валцуване печелят също от повишената безопасност.

Преглед

Проект
Dormann + Winkels
Място
Керкен, Германия
Бранш
Electrical-and-Automation
Предизвикателство

Разполагане на електротехническите компоненти на малките спомагателни задвижвания, без да се използва отделен шкаф за тяхното управление

Решение

RiLine Compact за разполагане на големи и малки задвижвания в разпределителното устройство (състои се от 24 разпределителни шкафа TS8 на Rittal)