Gemamex Motion Co.

София – елекрическите автобуси се зареждат бързо благодарение на VX25

Тридесет елекрически автобусa работят в българската столица София. Инфраструктурата за зареждане се състои от шкафове VX25 от Rittal, специално сглобени в комбинация от по три броя за Gemamex - производителят на станции за бързо зареждане.

Електромобилността е основен проблем за компаниите за градски транспорт по целия свят. В началото на 2020 г. бяха пуснати в експлоатация електрически автобуси от Столичен автотранспорт, градската автобусна компания за българската столица София. Автобусите идват от Chariot Motors, докато станциите за бързо зареждане са от Gemamex Motion Co.

Тези станции са собствени разработки, базирани на инверторна технология, и могат да зареждат както суперкондензаторни, така и литиево-железни фосфатни батерии. Станциите са проектирани за захранване с променлив или постоянен ток и се предлагат за мощности до 450 kW на модул.

Много високо ценим помощта на екипа на Rittal България, който ни съдействаше при проектирането на шкафовете и последващата логистична подкрепа. Нашите зарядни станции работят в 5 високоиндустриални европейски държави и се радват на положителна оценка както като функционалност, така и като конструкция и качество на изработка.
Георги Генчев - Управител на Gemamex Motion Co.

Като производител на бързозарядни станции за електрически автобуси Гемамекс Моушън Ко. вече 5 години използва шкафове от RITTAL. В сферата на дейност на Гемамекс бе разработена конструкция „тип 3 в 1“ с габарити ш.1200/в.2400/д.1400мм, съставена от три сглобени шкафа за монтаж на елементите за работа на открито. Достъпът до тях е от три страни през 4 врати. Шкафовете имат инсталиран външен климатик, два броя вентилатори с предпазни капаци, 4 броя решетки и допълнителен защитен покрив.

В шкафовете са разположени силови електрически устройства, честотен инвертор, 3бр. трансформатори с 150kVA всеки, комутационна апаратура, изправителни блокове и кабели за мощности от 100 kW до 450 kW.

За  управлението на станцията има електрическо табло с програмируем контролер, сензорен видеотерминал, специализирана сигнална и комуникационна апаратура. Шкафът е със собствена трикръгова климатична система, изградена от специализиран климатик за монтаж на открито, индустриални вентилатори с външна решетка и филтър, и нагреватели на Rittal, които трябва да работят в температурен диапазон от -35 до +45 градуса по Целзий.

Благодарение на широката гама от компоненти на Rittal, Gemamex може лесно да реализира голямо разнообразие от зарядни станции за различни типове мощност, с висока IP категория на защита и – благодарение на праховото покритие – атрактивен дизайн. Стабилната конструкция побира компоненти с общо тегло 2600 кг. „Близо 80 процента от структурните елементи са от Rittal. Това намали броя на подизпълнителите и доведе до спестяване на време в нашия производствен процес, като същевременно намали разходите за проектиране и материали“, каза Георги Генчев, управляващ директор на Gemamex Motion Co.

 

Преглед

Проект
Gemamex Motion Co.
Място
Sofia, Bulgaria
Бранш
Infrastructure-Telecommunications
Automotive-Industry
Предизвикателство

Design for charging infrastructure for the electric buses in Sofia

High demands for functionality, design and quality of workmanship

Housing of electrical equipment

Have to work in extreme weather conditions

Решение

3 in 1 design

Use of three Rittal VX25 enclosures

Implementation of a large variety of chargin stations for different power types

Staple construction accomodates components weighing 2,600 kg in 

High IP protection category