Nestlé Швейцария

Енергийна ефективност за печеното кафе

Достъпът до сърцевината на изследователския център на Нестле в Орбе, Швейцария, специализиран в изследователска и развойна дейност на кафе, е като покана за влизане в лабиринт. В производственото хале на продуктовия и технологичен център (PTC) на Nestlé, която заема сравнително малка площ, са инсталирани множество кабели, машини и разпределителни табла. В тази изследователска фабрика работниците са умували над детайлите на капсулите за кафе Неспресо, преди да бъдат пуснати за първи път в производство. Методът на изсушаването на кафето чрез замразяване, наречен още сублимация, също е оптимизиран в тези халета в продължение на десетилетия. Ето защо успешните продуктови иновации превръщат продуктовия и технологичен център (PTC) на Nestlé в референция за целия концерн при внедряването на нови технологични процеси. От PTC разчитат на експертизата на многобройни партньори и затова бяха готови да проведат сравнителен тест, за това как се повишава енергийната ефективност с климатиците Blue e+ на Rittal в сравнение със стандартните охладители.

Винаги сме мотивирани да помагаме за осъществяване на истински пробив в областта на иновациите.
Филип Демарк, ръководител на проект, Nestlé PTC Orbe
In the foodstuffs industry, there is not only a necessity for process heat but also a need for cooling as constantly and as energy-efficiently as possible.

Акцент върху икономията на енергия за охлаждане

Хранително-вкусовата промишленост се нуждае не само от технологична топлина, но и от постоянно охлаждане - възможно най-енергийно ефективно. Не само хладилното съхранение или бързото замразяване на храни изисква много енергия, но и охлаждането на електрическите управления. За да се осигури постоянна температура в разпределителния шкаф, топлината трябва да се отвежда непрекъснато. Nestlé Швейцария се ангажира за нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите и е поела конкретни ангажименти за непрекъснато подобряване на екологичните си показатели (напр. CO2-емисии, разходване на вода).

Rittal се обърна към Nestlé PTC с предложение за провеждане на сравнителен тест между конвенционалното охлаждащо устройство Blue e и най-новото поколение климатици Blue e+. И двете охладителни устройства са монтирани на два идентични корпуса на Rittal, които вече се намира в експлоатация в завода на клиента. За периода на изпитване Rittal не само предложи новия климатик, но също така предостави протоколите от измерванията и измервателното оборудване за една година. Още сега става ясно, че принципът, на който е базиран модела Blue e+, подобрява до голяма степен енергийната ефективност на охлаждането. На база на досегашните резултати се очаква консумацията на енергия през тестовата фаза да бъде с около 72% по-ниска в сравнение с по-старото стандартно устройство Blue e.

Активно и пасивно охлаждане

С най-новото поколение климатици Blue e+ за стенен монтаж охлаждането на разпределителни шкафове постига голям напредък. От Rittal са успели да обединят две технологии за пренос на топлина в устройството. Оптималният капацитет на охлаждане се осигурява първо от компресор с регулиране на оборотите. На второ място се монтира така нареченият „топлопровод“. Тръбата е напълнена с хладилен агент, който запълва обема както в течно, така и в парообразно състояние. В една от точките на тръбата, т.е. в изпарителя, топлината се предава от вътрешността на шкафа към течността, която веднага се изпарява. По този начин в тръбата се образува налягане, което издига образувалата се пара нагоре в зоната на кондензатора. Погълнатата преди това латентна топлина се отделя в околния въздух и хладилният агент отново променя агрегатното си състояние от газообразно на течно. Чрез силата на гравитацията хладилният агент се връща обратно в изпарителя и цикълът се завърта. Този принцип функционира обаче само ако температурата извън разпределителния шкаф е по-ниска от вътрешната температура. С топлопровода можете да се охлаждате безплатно, без външна помощ.

Безаварийност

Три режима на регулиране осигуряват постоянна температура във вътрешността на шкафа: режим на топлопровода, хибриден режим (топлопровод и компресор) и режим на охладителната верига (ако външната температура е по-висока от тази вътре в шкафа). Устройството предлага също така цифрови интерфейси: Данните могат да бъдат отчетени незабавно, а съобщенията за неизправности могат да бъдат предадени например на смартфона. Иновативният принцип Blue е+ революционира технологията за охлаждане.

Преглед

Проект
Изследователски център на Nestlé
Място
Орбе, Швейцария
Бранш
Food-and-Beverage-Industry
Предизвикателство

Енергийна ефективност при охлаждане

Намаляване на емисиите на CO₂ и потреблението на електроенергия

Решение

Сравнение между охлаждащия модул на Rittal модел Blue e и последното поколение климатици Blue e+

Очаквано 72% по-ниска консумация на енергия