Индустрия 4.0

По-висока ефективност и нови бизнес модели чрез интелигентната фабрика

Чрез свързване в мрежа и дигитализиране на производството си компаниите отговарят на нарастващите очаквания на клиентите за индивидуализация, качество и бърза доставка на продуктите. Интелигентната фабрика също така повишава ефективността и дава възможност за реализиране на нови бизнес модели и предлагане на услуги чрез монетаризиране на данни и индустриален анализ. Цифровите близнаци, машинното обучение, Big Data и индустриалният анализ са в основата на това производствените компании да действат бързо и икономически ефективно на пазара.

Интелигентното производство е отговор на новите предизвикателства

Интелигентното производство, анализа на данните от сензорите и гъвкавостта чрез цифровизация са мерки, с които производствените предприятия могат - и трябва - да осигурят своята конкурентоспособност в условията на нарастваща конкуренция на пазара. Интелигентната фабрика се характеризира с цифрови близнаци, машинно обучение, големи масиви от данни и индустриален анализ. Тези градивни елементи осигуряват необходимата предпоставка за повишаване на гъвкавостта на промишленото производство. Терминът Индустрия 4.0 се е наложил за тяхната употреба. Всичко това е необходимо, за да могат компаниите да се адаптират към променящите се пазарни условия в кратък срок. По този начин могат да бъдат изпълнени очакванията на клиентите за индивидуализирани продукти и бърза доставка чрез интелигентна логистика. Всичко това върви ръка за ръка с нарастващия натиск върху разходите, бързо променящите се пазари и необходимостта от надеждна защита на IT системите срещу атаки и шпионаж на данни.

Но цифровизацията на производството дава значително повече отговори и решения, отколкото предизвикателства: Постоянната обратна връзка от сензорите в производствените съоръжения позволява да се повиши качеството и да се намалят производствените разходи. И накрая, но не на последно място, данните, събрани по време на производството, могат да послужат като основа за подобрения на продукта или за предлагане на нови услуги на клиентите - например чрез изчисляване на удължаването на гаранцията въз основа на документираните производствени данни.

Работа в мрежа, управление и мониторинг на производствени инсталации

Въз основа на данните компаниите могат да оптимизират своите вериги за създаване на стойност или дори да реализират напълно нови бизнес модели. За да се възползват от всички тези предимства, производствените инсталации трябва да бъдат оборудвани със сензори за събиране на данни и интерфейси за работа в мрежа и контрол. Едновременно с това компаниите се нуждаят от мощни информационни технологии, за да могат да съхраняват и анализират данните, които се генерират бързо и в големи количества. Тук на помощ идват периферните облачни решения, с които необходимият капацитет за съхранение и изчисления може да бъде осигурен в близост до производството.
Интелигентните услуги могат да помогнат и за мониторинга и прогнозната поддръжка на системите. Детайли като наблюдение на табла и шкафове или ефективно охлаждане също са важни компоненти за интелигентното мрежово свързано производство.

Днес можем да изпълняваме много повече поръчки със същия брой служители, отколкото преди няколко години.
Андреас Рипло, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal е вашият партньор за Индустрия 4.0 и IIoT

Rittal стимулира развитието на Индустрия 4.0, IIoT и интелигентните фабрики със своите собствени решения и интелигентни услуги: от интелигентни сензори за наблюдение на шкафове и табла и интелигентни решения за охлаждане до концепции за интелигентни услуги и изчислителна мощност от облака. Нашият асортимент включва машини за рязане и обработка с поддръжка на IIoT от серията Perforex или автоматизираните кабелни станции отсерията Wire Terminal, IIoT-интерфейси към съществуващи производствени и охладителни системи, специализирани софтуерни решения за индустриален контрол и индустриален анализ и много други.

 

Фрезоване

Perforex BC аксесоари / консумативи / опции на машината

Отлично съгласувана гама за разширяване, модернизиране и подмяна