Икономия на разходи и ресурси

Анализи на ефективността

Rittal Ви предлага повече от само ефективни продукти. Заедно разкриваме скрит потенциал и го правим използваем. Целта: Вие намалявате разходите по цялата верига за създаване на стойност и щадите своите ресурси. Възползвайте се затова от нашите проверки за ефективност и техническа изправност за целите на изчислението на икономическата рентабилност.

Проверка за ефективност на охлаждащите устройства на шкафовете

Извършвайки редовна проверка на компонентите на Rittal можете да се уверите например, че всички вентилатори и охлаждащи устройства работят с пълен капацитет, а консумацията остава възможно най-ниска.

При проверката на ефективността ние изготвяме за Вас персонален анализ на ефективността на базата на предоставената от вас информация за устройствата и техните работни параметри. На тази основа ние установяваме възможния потенциал за икономии и сроковете за амортизация и Ви даваме препоръки за действие с цел повишаване на ефективността.

Вашите ползи

  • Анализ на инсталираната апаратура по отношение на актуалните ѝ възможности
  • Представяне на енергийните разходи и възможни икономии
  • Конкретни предложения за икономия на енергия за енергийните одити съгласно DIN EN 16247-1

Анализът е възможен само в контекста на промишлени приложения и компресорни охладители за табла и шкафове.

Сервизна проверка* охладители за табла и шкафове

При сервизната проверка техникът отчита на място данните и състоянието на Вашата апаратура. Следва визуален оглед на охладителите, оценка на общото и техническо състояние на устройствата, като се изготвя подробен преглед на устройствата включително отчет за състоянието. След това получавате калкулация на ефективността с потенциални възможности за икономии и срокове на амортизация. На тази основа ние изготвяме за Вас препоръки за действие с цел повишаване на ефективността и работоспособността на машините.

Вашите ползи

  • Анализ на инсталираната апаратура по отношение на актуалните ѝ възможности
  • Представяне на енергийните разходи и възможни икономии
  • Посочване на конкретни мерки за намаляване на непланирани спирания на работата и свързаните с това разходи
  • Конкретни предложения за икономия на енергия за енергийните одити съгласно DIN EN 16247-1

Анализът е възможен само в контекста на промишлени приложения и компресорни охладители за табла и шкафове.

*Включително проверка на ефективността

IT проверка с опционален CFD анализ

Климатизацията формира значителен дял от енергийните нужди при IT-Т системите и центровете за данни. Именно тук оптимизацията на охлаждащите системи се отплаща. Изчисляването на икономическата рентабилност предоставя информация за възвращаемостта на инвестицията. Ние можем да подлагаме Вашата OT и IT инфраструктура редовно на проверка до най-малкия детайл. Това подобрява работоспособността и гарантира своевременното идентифициране на рискове.

Проверете Вашите IT системи!

За кратко време нашите IT специалисти ще придобият обща представа за вашата IT инфраструктура в рамките на бърз първоначален преглед и ще проверят необходимостта от модернизация. Просто попитайте нашите техници при следващата инспекция за тази IT проверка. Те с удоволствие ще Ви подпомогнат с първоначална инвентаризация и консултация по отношение на състоянието на Вашата инсталация.

Въз основа на така направените констатации ще договорим следваща среща, при която нашите IT специалисти ще документират всички подробности за фактическата обстановка на място.

За да се гарантира ефективността и сигурността на Вашето IT решение, се извършва подробно професионално документирани на всички детайли - от състоянието на поддръжката евентуални течове в охладителните системи до рисковете от остаряване и спазване на нормативната уредба, правилниците и стандарти.

Като резултат получавате оценка с индивидуални предложения за оптимизация и модернизация включително идентифицираните фактори, определящи разходите, възможен потенциал за икономии и минимизиране на рисковете чрез опционалната смяна на бързо износващи се части. За планирането на Вашия бюджет получавате също подробна оферта за реализацията на всички констатирани мерки.

Софтуерът за изчислителна динамика на флуидите (CFD) представлява уникален изчислителен метод, който Ви позволява да определяте, анализирате и оптимизирате потока на охлаждане в центровете за данни. CFD позволява дигитални симулации за определяне на моделите на потока на течността / и температурата в центрове за данни, като по този начин ускорява намирането на решения за климатизация.

CFD анализът намира приложение при IT проверката на Вашия център за данни, с цел намаляване на разходите, непрекъснатото подобряване на работоспособността, капацитетите и ефективността и минимизиране на рисковете от престой.

Искате ли да разберете актуалната ефективност на Вашия център за данни или на охлаждането на разпределителния шкаф?? Тогава ни изпратете необвързващо запитване на servicesales@rittal.de или се свържете с нас на телефон +49 (0) 2772 505 1717.

Voith Turbo

70% по-ниски разходи за енергия

Климатизацията на разпределителните шкафове на обработващите центрове в производството на Voith Turbo показа голям потенциал за ефективност чрез преминаване към модерни климатични системи модел Blue e+ на Rittal.

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittal Service е убедителен

Като част от стратегията си за корпоративна социална отговорност компанията EVVA Sicherheitstechnologie GmbH се ангажира с устойчивостта. Иновативните компоненти, като новата серия климатици Blue e+ на Rittal, подпомагат EVVA при въвеждането на мерки за...