CAD данни

CAD данни за проектиране на Вашата инсталация

С оригиналните CAD данни на компонентите на Rittal ние ще Ви помогнем да повишите ефективността на конструкцията на Вашата инсталация - независимо от това коя CAD система използвате.

С оригиналните CAD данни на компонентите на Rittal ние ще Ви помогнем да повишите ефективността на конструкцията на Вашата инсталация - независимо от това коя CAD система използвате.

Съществуват три начина за достъп до CAD данните на Rittal:

 1. Онлайн: Сваляне на данните директно чрез уеб платформата „PARTcommunity“
  към уеб платформата ''PARTcommunity''
 2. Онлайн като приложение
  към приложението за iOS
  към приложението за Android
 3. Онлайн: Генериране на данните от отделните продуктови страници на уеб страницата на Rittal

Предимства за потребителя

 • Всички CAD данни могат да бъдат генерирани чрез интелигентния, оригинален, двуизмерен и триизмерен multiCAD формат, поддържан от най-разпространените CAD системи.
 • Прецизният и валидиран дизайн позволява изготвянето на конструктивните чертежи на място при потребителя с висока степен на оптимизация на процеса, при това само за частица от времето, необходимо на традиционните методи за моделиране.
 • Свободно избираемата степен на моделиране позволява изобразяването на CAD моделите в изключително опростена форма, което значително увеличава ефективността на работа на потребителите.