Калкулатор за F-газове

С Rittal винаги в крак с изискванията за F-газове и енергийна ефективност

С нашия калкулатор за F-газове можете лесно да изчислите дали вече съществуващи инсталации биват засегнати от Регламента относно флуорираните парникови газове.

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 517/2014 относно флуорираните парникови газове операторите на климатизиращи системи са задължени да провеждат редовни тестове за херметичност над едно определено количество хладилен агент. Сервизният персонал на Rittal е сертифициран и има право да извършва съответните проверки.

Калкулаторът за F-газове, както и допълнителна информация за Регламента относно флуорираните парникови газове ще намерите тук.