Повече охлаждане не е възможно

Високата прецизност на чилърите от серията Rittal увеличава ефективността на системата, а технологията IoT осигурява лесно обслужване.

Ефективно течно охлаждане

Ефективно и прецизно - предимствата на чилърите на Rittal

Отличната гъвкавост, но преди всичко способността на водата да отвежда високите топлинни натоварвания от машини и шкафове, прави течното охлаждане високоефективно решение в многобройни приложения.

Използването на охладители на базата на течности е една от основните предпоставки за безпроблемна работа в голям брой индустриални производствени процеси. Например температурата на шкафовете и по-специално на металорежещите машини трябва да се контролира точно, за да се осигури висока прецизност на обработката.

Чилърите Blue e+ могат да намалят разходите за енергия с до 70%

С това убеждават чилърите на Rittal:

  • Лесни указания за потребителя
  • Контрол на климата според нуждите
  • Устойчив и щадящ околната среда
  • Интегрирани функции за безопасност
  • Максимална гъвкавост при сглобяване и инсталиране
  • Компактен дизайн
  • Подходящ за употреба в цял свят
  • Интелигентно свързване в мрежа