Vi er her altid for dig.

Minimér dine nedetider sammen med os. Forøg din effektivitet.

Serviceydelser

Serviceydelser

Bæredygtighed og energieffektivitet hører til de største udfordringer for industrivirksomheder. I den forbindelse må alt nøje gennemgås: fra små forbrugere til de store maskiner i produktionen.

Kravene om anlægstilgængelighed stiger, og det samme gælder omkostnings- og ressourcetrykket. Desto vigtigere er det derfor at holde sin egen produktion i optimal stand gennem konstant modernisering og vedligeholdelse. Rittal Service understøtter dig med et komplet tilbud fra én og samme leverandør, korte responstider og kvalificerede serviceteknikere med omfattende produkt- og systemkendskab.

Rittals fabrikskundeservice

Rittals fabrikskundeservice er altid lige i nærheden. Altid tilgængelig, med højt kvalificerede teknikere og en passende løsning på dine problemer.

En fejlfri proces er grundlaget for en problemfri drift af dine produktionsanlæg. Men også for høj tilgængelighed i dit datacenter. Rittals fabrikskundeservice forener Rittals samlede kompetence som serviceudbyder – fra installation og idriftsætning over eftersalgsservice såsom vedligeholdelse og fejlretning til effektivitetsforøgelse og modernisering.

Alt fra samme leverandør: Vi tilbyder dig løsninger på dit stigende behov for fleksibilitet og korte responstider, f.eks. takket være tilgængeligheden af originale reservedele direkte fra lager og direkte kontakt til vores tekniske kundesupport.

Producentens kompetence: Vores kvalificerede serviceteknikere bistår dig med deres knowhow og ekspertviden inden for industri og IT-applikationer. Den permanente videreuddannelse af vores teknikere er medvirkende til, at deres fejlretning i de fleste tilfælde lykkes i første forsøg.

Nærhed til kunden: Med 150 servicelokaliteter over hele verden og mere end 1.000 serviceeksperter sikrer vi korte responstider på globalt plan. I Tyskland er vi lige i nærheden af dig med over 50 af vores egne serviceteknikere.

Serviceportefølje

Driftsafbrydelser og ydelsestab koster tid og penge. Derfor tilbyder vi vores kunder over hele verden en særlig omfattende serviceportefølje, som kan tilpasses individuelt. Fra konfiguration og idriftsætning til eftersalgsservice. Vi forsyner dig hurtigt og ukompliceret med originale reservedele og hjælper dig på stedet eller på en af vores fabrikker i tilfælde af fejl.

Montage, installation, idriftsætning

Du kan stole på vores producentkompetence

Vi støtter dig i alle faser af produktets livscyklus og dermed også i implementeringsfasen af dine IT- og industriapplikationer.

Vedligeholdelse

Bevarelse af dine anlægs værdi

Maksimér dine procesforløb over hele levetiden.

Serviceaftaler

Planlagte omkostninger

Du kan allerede nu beregne dit servicebudget for de kommende år.

Globalt til stede

Anlæg, systemer og IT-løsninger skal konstant og overalt fungere uden problemer – lige fra starten og så vidt muligt uden at der opstår fejl. Det er Rittal Service specialister i.

Med det globale servicenetværk kan du stole på global pålidelighed. Den garanterede responstid fra tidspunktet for skadesanmeldelse holder driftstabsomkostningerne på et minimalt niveau. Med individuelle serviceaftaler kan du vælge et passende tilbud. Desuden tilbyder vi dig en global vedligeholdelses- og reservedelsservice.

Find vores Rittal-lokaliteter over hele verden.

Yderligere serviceydelser

Reservedele

Udvælgelse af reservedele

Find egnede reservedele til dit Rittal-produkt.

Værktøjer

Opkobling & Værktøjer

Udforsk vores praktiske værktøjer til planlægning og overvågning.

EVVA Sicherheitstechnologie

Overbevisende Rittal Service

Som en del af deres CSR-strategi har EVVA Sicherheitstechnologie GmbH forpligtet sig til bæredygtighed. Innovative komponenter som de nye klimaenheder Blue e+ fra Rittal hjælper EVVA med at spare energi.