RiZone

Perfekt understøttelse af IT-infrastrukturkomponenter

Rittals komponenter - fra serverskabe over strømforsyning og klimateknik til sikkerheds- og overvågningsteknik - bliver understøttet ved integrering og i løbende drift, eventuelt vha. tilpassede sensorer og reguleringer.

Med sin enkle og hurtige konfiguration er RiZone den ideelle DCIM-løsning til datacentre i alle størrelser.

 • Integration af den fysiske datacenterinfrastruktur (OT-enheder) i et DCIM-system (Data Center Infrastructure Management)
 • RiZone understøtter SNMP V1/V2C og SNMP V3
 • Enkel konfiguration
 • Automatisk detektering af Rittal-komponenter
 • Workflow-editor til udarbejdelse af brugerdefinerede scenarier (hvad sker der hvis …)
 • Forøgelse af sikkerhed og pålidelighed takket være logisk kortlægning af driftskonceptet i RiZone
 • Energioptimering i datacentret
 • Integrering af SNMP-kompatibelt tredjepartsudstyr

Registrerer alle SNMP-kompatible IT-infrastrukturkomponenter.

Egen SQL-database eller opkobling til eksterne MS-SQL- og Oracle-databaser.

 • Overvågning af udnyttelsesgrad i datacentre
 • Redundansovervågning af klimateknik og energiforsyning
 • Bestemmelse af optimal serverinstallationsposition
 • Optimering af udnyttelsesgrad og tilgængelighed i et datacenter
 • Forkonfiguration af RiZone-projekter
 • Understøtter Rittal CMC III-komponenter samt RiMatrix S
 • Enkel udskiftning af komponenter ved hjælp af træk og slip
 • Central administration af adgangsdata og PIN-koder
 • Engangs PIN-funktion
 • PIN-funktion til nødsituationer
 • 2-vejs autorisation
 • Granuløs brugeradministration inden for RiZone
 • Understøttelse af indekseringstjenester

Den virtuelle RiZone-applicance er tilgængelig i branchestandarden OVF.

 • RiZone-serveren kan være medlem af en indekseringstjeneste
 • RiZone-brugeren kan være medlem af en indekseringstjeneste
 • Central administration af adgangskontrollen via RiZone
 • Administration af transponderkort
 • Central administration af adgangsdata
 • Importfunktion

RiZone plus Rittal-komponenter giver en systemløsning med maksimal energieffektivitet.