13. jun. 2022

RiLine

Topmoderne strømfordeling med samleskinner

Styre- og koblingssystemer består af et bredt udvalg af forskellige elektriske komponenter. Anlægsingeniører nyder godt af løsninger, der muliggør enkel projektplanlægning og dokumentation, så de kan udnytte pladsen i kapslingerne effektivt, samtidig med de sikrer en enkel og pålidelig forbindelse mellem de elektriske udstyrskomponenter. Det seneste inden for skinnesystemer giver vigtige fordele sammenlignet med konventionel kabling af komponenter.

Strømfordelingssystem ved hjælp af konventionel kabling.

Brugen af elektrisk energi i industrien gør det nødvendigt at anvende systemer designet til strømfordeling til de forskellige forbrugere. Konventioneleldistributionsteknologi anvendes i dag i større eller mindre grad.

I konventionelle systemkonfiguratorer er beskyttelsesanordninger og koblingsudstyr monteret på DIN-skinner og/eller C-skinner. Større udstyr skrues direkte på monteringspladen. Strøm tilføres ved hjælp af runde ledere, ellers er det vanskeligt at beregne kortslutningsmodstanden. Præcise beregninger er generelt meget dyre. Et konventionelt opbygget system består også af forskellige komponenter af forskellig størrelse. Manglen på et systemkoncept medfører dårlig pladsudnyttelse, hvilket resulterer i mange huller, som ikke kan bruges til montering af udstyr. Det ikke-modulære design af et konventionelt system er heller ikke optimalt, når det kommer til vedligeholdelse og systemudvidelse. Der er få ledige modulpladser til rådighed, når du udskifter gamle komponenter med nye. Denne mangel på fleksibilitet gør det derfor vanskeligt at ændre eller udvide denne type system for at imødekomme skiftende driftsparametre.

Følgende funktioner er karakteristiske for konventionelt design:

 • Strøm tilført komponenter (beskyttelsesenheder og brugerudstyr) ved hjælp af  individuelle kabler
 • Lav kortslutningsmodstand
 • Ikke-modulær design
 • Problematisk vedligeholdelse
 • Mangel på designverifikation
 • Mangel på dokumentation

 

Samlet set kan brugen af samleskinnesystemer skære monteringsarealet med op til 30 procent sammenlignet med et system, der bruger konventionel kabling.

Sådan fungerer samleskinneteknologien

Design af et strømfordelingssystem i form af et skinnesystem med samleskinnebefæstelser og kobberskinner gør det muligt at montere og tilslutte smelteelementer og NH-afbrydere direkte til skinnerne på en enkel og pålidelig måde. Med udviklingen af skinnesystemteknologien kan andre komponenter også monteres direkte på skinnesystemer. Dette gøres ved at bruge komponentadaptere, hvor beskyttelsesenheder og lavspændingskoblingsudstyr kan monteres og spændingsforsynes direkte. NH-busmonterede sikringsafbrydere og busmonterede sikringsudtag dækker sammen med komponentadaptermodulerne samleskinnesystemet og giver kontaktbeskyttelse af alle strømførende dele. Enhver udvidelse udføres let.

Komponenter forsynes i sin helhed med spænding fra samleskinnen. De elektriske tilslutninger foretages direkte ved montering af sikringssokler og komponentadaptere. Dette giver enorme besparelser i monteringstid, mens korte kabler også er mulige.  Dette minimerer strømtab (varme) og øger kortslutningsmodstanden. Sammenlignet med et konventionelt designet system forbliver et topmoderne samleskinnesystem kortslutningssikret og dermed funktionelt og pålideligt, selv med relativt høje kortslutningstrømme. Modulariteten af samleskinnesystemet er også meget praktisk. I anlægsteknik kan individuelle moduler fortrådes, før de monteres på samleskinnerne. Dette forenkler også vedligeholdelse og udvidelse. Kontaktmoduler kan derfor udskiftes meget hurtigt.

Følgende egenskaber er karakteristiske for det avancerede design af et samleskinnebaseret strømfordelingssystem:

 • Strømforsyning til komponenter (beskyttelsesanordninger og lavspændingsanlæg) direkte fra samleskinnen.
 • Høj kortslutningsmodstand
 • Modulært design
 • Enkel vedligeholdelse
 • Designverifikation mulig
 • Internationale godkendelser
 • DNV maritim klasse godkendt

 

Større effektivitet og mere pålidelighed

Samleskinnesystemets teknologi giver ekstrem nem montering af flade kobberskinner. Disse kan enten indsættes i samleskinnebeslaget forfra eller fra siden. Skinnefastgørelserne fra Rittal, som er en førende global leverandør af løsninger til kaplingsteknologi, gør det også muligt at montere forskellige skinnetværsnit i samme type befæstelse. Fastgørelserne tilpasser sif automatisk til de forskellige samleskinner. Håndteringen under montagen er også væsentlig nemmere og tidsbesparende takket været de mange standardiserede komponenter. De koordinerede systemkomponenter forenkler således hvert trin i systemproduktionsprocessen. Adapterne – som producentens enheder enkelt klippes fest til – er i direkte kontakt med samleskinnerne og eliminerer dermed helt behovet for kabler på indgangssiden, for eksempel til en fordelerblok. Den specielt integrerede skridsikring sikrer også, at komponentadapterne forbliver sikkert på plads i enhver installationsposition.

Mange producenter af koblingsudstyr er i dag ikke længere knyttet til en enkelt producent af koblingsudstyr, men skifter mellem forskellige mærker alt efter kundens præferencer. Rittal RiLine samleskinnesystem til lavspændingskomponenter tilbyder en standardiseret platform, der gør det muligt for anlægsingeniører at skifte mellem en række testede koblingsudstyrmærker (herunder Siemens, ABB, General Electric, Schneider Elektrik, Eaton, Terasaki, Mitsubishi, Rockerwell) nemt og problemfrit. I stedet for at ændre mærket på hele koblingsanlægget, kan der nu  installeres andet koblingsudstyr direkte, samtidig med at designverifikationen i henhold til IEC 61439 bevares. De resterende systemkomponenter giver også maksimal nem montering. Hvad enten det drejer sig om en tilslutningsadapter til kabelindføring ovenfra eller nedefra, præfabrikerede berøringssikre dæksler til maksimal person- og anlægssikkerhed eller sikringskomponenter op til 630A, har samleskinnesystemer fra Rittal allerede fra starten ført systemkoncepter ud i livet. Samlet set kan brugen af samleskinnesystemer skære monteringsarealet med op til 30 procent sammenlignet med et system, der bruger konventionel kabling.

Planlægning af standardkompatible systemer

En yderligere fordel ved standardiserede, state-of-the-art samleskinnesystemer er evnen til at arbejde med software og dermed spare tid og penge ved at bruge effektive planlægningsprocesser. Rittal samleskinnesystemer kan f.eks. hurtigt og nemt fremstilles med Rittal Power Engineering- softwaren. Dette giver store fordele i produktionen af dokumentation, især for standard-kompatible koblingsudstyr til IEC 61439. Softwaren tilbyder komplet support til at skabe standard-kompatible strømfordelinger, herunder tilhørende dokumentation til designverifikation i henhold til IEC 61439-1/-2.

Planlægningssoftwaren understøttes af intuitiv menunavigation og gør det nemt for brugerne at konfigurere hele strømfordelingssystemet fra Rittal. Alle vigtige parametre, som f.eks. nominel transientsstrømmodstand (Icw), ønsket Ip-beskyttelsesgrad af kapslingen, klimastyringsparametre osv. tages i betragtning ved valg af samleskinnesystem. Den efterfølgende indsættelse af komponenterne er usædvanlig enkel og udføres ved hjælp af træk og slip. Brugeren kan specificere reduktionsfaktorerne (RDF-værdier) og maksimal mærkestrøm for kredsløbene. Når dette gøres, viser softwaren de maksimalt tilladte mærkestrømme for de enkelte kredsløb. Når projektet er færdigt, kontrolleres den færdige konfiguration i overensstemmelse med IEC 61439-2 standarden for plausibilitet og hjælper brugeren med planlægningen. Den tilhørende designverifikation, inklusiv alle individuelle verifikationer, leveres med et tryk på en knap.

Ingeniørværktøjet indeholder desuden tjeklister, som brugerne nemt kan udskrive efter behov. Disse tjeklister hjælper producenter af koblingsudstyr med at sikre, at alle planlægnings- og kontruktionskrav er opfyldt. Flere funktioner er tilgængelige for brugere, efter at konfigurationen er fuldført. En montageplan med alle relevante emner er tilgængelig for at sikre, at systemet hurtigt kan opsættes. Seperate installationskilder kan konfigureres for hver artikel, så installationsomkostningerne kan beregnes. Tegninger til videre bearbejdning kan eksporteres i formaterne ".dwg" og ".dxf", så de kan behandles i et kompatibelt CAD-program. Eksisterende projekter inklusiv CAD-tegninger og styklister kan overføres til Eplan P8 med et tryk på en enkelt knap. Teknisk dokumentation og brugermanualer er tilgængelige for de mange funktioner.