Airbus

Flysimulationer som sikkerhedstests

Med et fly kan man ikke bare trække ind til siden, hvis der er noget galt. Sikkerhed og pålidelighed har meget høj prioritet inden for luftfart. Før en A320 for første gang letter fra startbanen på Airbus-anlægget i Hamborg-Finkenwerder, kræves der en række omfattende tests og simulationer af flyets funktioner. De højtydende simulationscomputere, der er installeret i en styretavle sammen med hardwaren, skal køles tilstrækkeligt til, at de ikke svigter på grund af overophedning. Eftersom hardwaren ofte forårsagede problemer, især i de varme sommermåneder, besluttede Airbus at bruge Rittals Blue e+ køleenheder i deres styretavler.

Højtydende simulationscomputere

"Afhængigt af udstyr løber de samlede tests af en A320 op i omkring 400 timer", siger Volker Jacobs, der som afdelingsleder for funktionstestgruppen er ansvarlig for den fjerde slutmontagelinje på A320. Her kontrolleres samtlige manøvrer og forløb, som forekommer under flyvning og på jorden under den daglige drift. Alle de funktioner, som en Airbus behøver for at flyve sikkert, skal fungere med absolut pålidelighed. Tre computere, som kører de komplekse simulationsprogrammer, er tilsluttet til flyets sensorer og aktuatorer via ind- og udgangsmoduler. Fra styretavlen med hardware løber lårtykke kabelstrenge ind i flyets indre. For eksempel kan man simulere motorernes omdrejningstal eller signalerne fra måleenhederne til hastighedsmåling. Og også udgangssignalerne registreres af computerne. "Den samlede hardware udvikler meget varme under driften og skal derfor køles", forklarer Jacobs.

Vi tænder for Blue e+ køleenhederne om morgenen, og så kører de fuldstændig pålideligt.
Volker Jacobs, Afdelingsleder Funktionstest, Airbus
The 28 testing stations at the Airbus factory all have similar equipment – and with all of them, dependability is essential.

Pålidelighed har topprioritet

De i alt 28 teststationer i Airbus-anlægget er alle udstyret på samme måde. Og i dem alle spiller pålidelighed en stor rolle. "Hvis kølingen af simulationscomputerne svigtede, ville vi ikke være i stand til at udføre testene," påpeger Jacobs. Eftersom hardwaren ofte forårsagede problemer, især om sommeren, besluttede Airbus at bruge Rittals Blue e+ køleenheder i deres styretavler. De beskytter den følsomme hardware pålideligt mod overophedning. Kun på denne måde kan det garanteres, at teststanden kan betjenes i toholdsskift mindst fem dage om ugen. Køleenhedernes funktion overvåges konstant. En advarselslampe alarmerer straks personalet, hvis en køleenhed skulle svigte.

Eftermontering på fabriksanlæg i Kina og USA

Også Blue e+ køleenhedernes enkle betjening har imponeret ledelsen hos Airbus. Samtlige parametre kan nemt opsættes ved hjælp af de to knapper på betjeningspanelet. Desuden viser displayet status- og fejlmeddelelser i almindelig tekst. "Kvaliteten er i orden, og vi modtager glimrende support fra Rittal", opsummerer Jacobs sine positive erfaringer. Baseret på disse gode erfaringer har Airbus også eftermonteret Blue e+ køleenheder på deres teststande i USA og Kina, som er opbygget på samme måde.