Aspin Kemp & Associates (AKA)

Fra boreskibe på havet til microgrids

Hybride drivsystemer bruges ikke kun til mobilitetsapplikationer, men også i boresystemer til olie- og gasindustrien eller i mikronetværk. Den canadiske virksomhed Aspin Kemp & Associates (AKA) har udviklet et system, hvor dieselgeneratorer genererer elektrisk energi til boretårnets drivenhed og den aktive løfteproces. Firmaet har også implementeret sin teknologi i applikationer på land ved at udvikle industrielle mikronetværk (de såkaldte "microgrids") med energilagerenheder og vedvarende energikilder. Superkondensatorer bruges ofte som buffere og sikrer dermed en pålidelig strømforsyning uden afbrydelser. For at kunne placere disse superkondensatorer eller andre energilagerenheder sikkert, anvender AKA styretavlesystemer fra Rittal.

Vores samarbejde med Rittal var positivt, næsten som et partnerskab. Vi har brugt Rittals produkter i så lang tid, at de er blevet en del af vores produktionsprocesser.
Jason Aspin, CEO, AKA
Rittal supplied a total of 114 enclosures for the project, including standard enclosures, as well as modified and EMC-compatible ones.

Specialist i strømforsyning

AKA, der har hovedsæde i den canadiske provins Prince Edward Island, er leverandør af løsninger til dybhavs-, offshore- og industriapplikationer i olie- og gasindustrien samt til strømforsyning til søs og på land. Et typisk eksempel er hybridløsningen til boreskibe, der er installeret som hybride boregulvsystemer på produktionsfartøjer. Hvis der ikke er noget buffersystem, kan der ikke kompenseres for belastningsudsving, hvilket fører til variationer i produktionsydelsen. Systemet giver mulighed for en kontinuerlig procesydelse, selvom strømforsyningen skulle svigte kortvarigt.

AKA har overført sin teknologi fra dette område og tilpasset den til tilsvarende systemer på land. Det såkaldte "Smart Microgrid" fra AKA tilbyder nødstrømsforsyning, netværksunderstøttelse samt både langvarig og kortvarig energilagring. Ligesom på boreskibene tilbyder energilagerenheden en reaktion på ændringer i belastning og genereret energi, inklusive nødstrømsforsyning samt reduktion og udjævning af belastningsspidser.

Superkondensatorer sikkert anbragt

I det innovative hybridboregulv er dieselgeneratorerne forbundet med superkondensatorer som buffere for at garantere energiforsyningens stabilitet. Til placering af bufferne krævedes der flere dusin styretavler. Til løsning af denne opgave satsede AKA på Rittal, som kunne levere en passende kundespecifik løsning. Dette energilagringssystem, som er unikt på shipping- og offshore-markedet, krævede styretavler af en type, hvor kravene i de sædvanlige standarder ikke var tilstrækkelige. Rittal leverede i alt 114 styretavler til projektet, herunder standardskabe, men også modificerede og EMC-kompatible modeller. Disse bidrager til driftssikkerhed og overholder søfartsforskrifterne. Da tilpasninger på anvendelsesstedet ikke var mulige, var Rittals styretavler færdigtilpassede, klar til montering og leveret i overensstemmelse med søfartsforskrifterne, bl.a. DNVGL og ABS. Rittals skabe bruges også til mange andre AKA-projekter på offshore- og mikronetværksområdet.

Vellykket i brug

Hybridboreplatformen fra AKA er den første af sin art og er allerede med succes sat i drift på fem dybhavsboreskibe fra Transocean. Takket være det nye system kan nogle af generatorerne forblive i standby-tilstand og behøver ikke at være i drift hele tiden. Det reducerer slitagen på dieselgeneratorerne og sænker vedligeholdelsesomkostningerne. Samtidig falder brændstofforbruget og emissionen af skadelige stoffer betydeligt. Også for AKA-projekter i andre brancher blev der opnået lignende resultater. Mindre miljøbelastning, besparelser på driftsomkostninger og forøgelse af sikkerheden er målet for alle konstruktioner fra AKA.